KLËKA 14.05.2019 | STRZODA, 15 maja

Maciej Bandur 15 May 2019

Sygni pò wiedzã ekspertów ë praktików biznesu – zachãcają òrganyzatorzë Forum Przedsiębiorczości w Gdinie | Noc Mùzeów w Kartuzach w Kaszëbsczim Mùzeùm z historëją ë dronama | Dérëją zapisë do Òglowòpòlsczégò Òtemkłégò Crossowégò Biegù w Lãbòrsczi Nowi Wsë

Strzoda, 15 maja

Sygni pò wiedzã ekspertów ë praktików biznesu – zachãcają òrganyzatorzë Forum Przedsiębiorczości w Gdinie

Sygni pò wiedzã ekspertów ë praktików biznesu – zachãcają òrganyzatorzë Forum Przedsiębiorczości, chtërno mdze 29. maja w Pòmòrsczim Nôùkòwò-Technologòwim Parkù w Gdinie. Wëdarzenié òd 14 lat przëcygô môłé ë strzédné firmë. To je bëlnô leżnosc do pòdzeleniô sã wiedzą ë doswiôdczeniama w prowôdzenim biznesu we warënkach niegwësny jistnoscë, pòdsztrichùje Katrina Laskòwskô z Agencëje Rozwicô Pòmòrzô. Miedzë témama, jaczé mdą òbgôdóny na kònferencëji, całi blok mdze dedikòwóny ekòlogiji w môłëch ë strzédnëch firmach. Ten bë miôł zajinteresowac tëch, co prowadzą na Kaszëbach pensjonatë abò agroturisticzné gòspòdarstwa, a téż restoratorów. Zapisë dlô pòdjimców, co chcą miec dzél w kònferencëji, są prowadzoné na stronie forumprzedsiebiorczosci.pl.

Noc Mùzeów w Kartuzach w Kaszëbsczim Mùzeùm z historëją ë dronama

Z leżnoscë Eùropejsczi Nocë Mùzeów ju w nôblëższą sobòtã Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach rôczi do swiata historëjé ë dronów. Nocné pòtkanié w kartësczim mùzeùm je bëlną leżnoscą, cobë ò nietipiczny gòdzënie zwiedzył nié le nasz stałi wëstôwk, zachãcô Barbara Kąkòl, derektórka Mùzeùm. Òb całą Noc w Mùzeùm mdą sã òdbiwałë warkòwnie malowaniô na skle, pòkôz przëdzeniô na kóleczkù ë wrzeconie. Czej wiodro mdze dobré, na telebimie mdze pòkôzóny òbrôz ùchwôcony dronã z kamérą – Kartuzë z perspektiwë ptôcha, a téż pòkôz laserowi. Nocné Zwiédzanié Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach òd 06:00 òd pôłnia do 01:00 w nocë w nôblëższą sobòtã 18. maja. Ò tã noc wchód do Mùzeùm mdze darmôk.

Dérëją zapisë do Òglowòpòlsczégò Òtemkłégò Crossowégò Biegù w Lãbòrsczi Nowi Wsë

W Lãbòrsczi Nowi Wsë dérëją zapisë do Òglowòpòlsczégò Òtemkłégò Crossowégò Biegù ò ”Puchar Leśny”. To jedna òd nôstarszich na Pòmòrzim biegòwëch rozegracyj, w jaczi kòżden rok sztartëje czileset biegarzi. Dobiwca móże dobëc 2,5 tësąca złotëch, temù sã pòjawi pôrã znónëch nôzwësk, téż zeza grańcë. Rozegracëjô mdze 26. maja w Òblëwicach, a ju terô zachãcómë do zapisowaniô sã na stronie elektronicznezapisy.pl, gôdô derektór GOK-ù w Lãbòrsczi Nowi Wsë, Krësztof Pruszak. Trasa biegù mdze mia 6 km. Biég mdze téż za jednégò eliminacëjama do miedzënôrodny milë miona Òlimpijczika Piotra Gładczégò.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist

Background