KLËKA 23.05.2019 | CZWIÔRTK, 23 MAJA

Maciej Bandur 23 May 2019

W Gdinie mdze wigódni dojachac na stadión – zmianë w nece sparłãczeniów ZKM wprowôdzô òd pòniedzôłkù | W Bëtowie przez całi swiãtojańsczi/czerwińc mdze mòżno złożëc projektë do òbëwatelsczégò bùdżetu | Nie bãdzë ùżódniony – apelëją w òstrzódkù Ostoja w Pòmieczënie, gdze je mòżno zgłosëc przipôdczi renionëch, dzëwëch zwiérzãt

CZWIÔRTK 23 maja

W Gdinie mdze wigódni dojachac na stadión – zmianë w nece sparłãczeniów ZKM wprowôdzô òd pòniedzôłkù

„Bez drôbantów” na stadión ë do biura trajtczi z Gdinë mdą dowôżałë pasażeri. Zarząd Miesczi Kòmùnykacëje wprowôdzô zmianë w nece sparłãczenjów, w tim trolejbùsowi lënie 27. Zmianë mdą cygnãłë òd pòniedzôłkù. – Są pòtrzébné ë przez dinamiczné rozwicé biznesowégò ceńtra, ë przez zachtną lëczbã spòrtowëch òbiektów, jaczich mdze wiedno wicy – gôdô wiceprezydeńt Gdinë Katrina Gruszeckô-Spychała. Fragmańt bez trakcyjny lënije trajtczi przepasëją na batrëjach. Nową trasã dostónie miedzë drëdżima trolejbùsowô lënijô 27, jakô mdze jic òbliżą gdinsczich spòrtowëch òbiektów ë biurowëch kómpleksów wedle sztrasë Łużicczi – òpisëje derektór ZKM w Gdinie Hubert Kołodziejsczi. Zmiana na lëniji 27 skrócy trasë aùtobùsowi lënije 172. Kòrektë w rozkładze jazdë mdą miałë téż lënije 23, 24, 29, 133, 140, 147, 160, 180, 190 ë 710. Wszëtczé mdą cygnãłë òd pòniedzôłkù 27 maja.

W Bëtowie przez całi swiãtojańsczi/czerwińc mdze mòżno złożëc projektë do òbëwatelsczégò bùdżetu

W Bëtowie òd 03. swiãtojańsczégò/czerwińca mdze szło zgłosëc ùdbë do zalatoségò òbëwatelsczégò bùdżetu. Do pòdzeleniô je 400 tës. zł, ale kòszt projektu bë ni miôł bëc wikszi jak 50 tës. zł. Wnioskòdôwôcz bë miôł rzetelno przedstawic financową kalkùlacëją ë miec pòpiarcé nômni 20 mieszkańców. – Je wôrt ju dzys sã namëslëc ë zabédowac włôsną ùdbã na zmianë – rzecze bùrméster Bëtowa Riszard Sylka. Zgłoszenia òd mieszkańców gminë Bëtowò mdą przëjimóné òb całi swiãtojańsczi/czerwińc. W lipcu mdze jich werifikacëjô, a w zeptembrze welowanié.

Nie bãdzë ùżódniony – apelëją w òstrzódkù Ostoja w Pòmieczënie, gdze je mòżno zgłosëc przipôdczi renionëch, dzëwëch zwiérzãt

Jeżlë ùderzisz outã dzëwé zwiérzã abò zmerkôsz renionégò ptôcha – móżesz zazwònic do Pòmieczëna. Tam cygnie Pòmòrsczi Òstrzódk Rehabilitacëje Dzëwëch Zwiérzãt Ostoja.
Apelëją tam, cobë nie bëc ùżódnionym na cerzpienié zwiérzãt. Sygnie telefón, a szpecjalëscë sã nimi zajimną ë dadzą drëgą szansã na żëcé w nôtërze. Pò numrë telefònów òdsélómë do jinternetowi stronë Pòmòrsczégò Òstrzódka Rehabilitacëje Dzëwëch Zwiérzãt Ostoja w Pòmieczënie. Pòmòc dostónieta téż w całodobòwi klinice Gdina Redłowò na sztrasy Strijskô 25 ë w gduńsczi weterinarijny przichòdni na sztrasy Kartëskô 249.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More info
Current track

Title

Artist

Background