Klëka 2018.12.28 (csb)

Dziennikarz , 28 stycznia 2019

  • 5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc w gminie Krokòwò.
  • W klëce poznamy laureatów Skier Ormuzdowych za poprzedni rok.
  • W Chmielnie to mòże ju zgłaszac pòwiôstczi i wiérztë w corocznëch lëteracczich kònkùrsach.

PÒNIEDZÔŁK, 28 stëcznika

  • 5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc – w gminie Krokòwò.

Temù bùdżet na ten rok bądze zachòwawczi. Wzątk je rechòwóny na 65 mln zł, a na jinwesticje pùdą 2 mln. „To nie je wiele – gôdô wójt Krokòwi Adóm Slëwicczi – le pòdsztrichiwô, że gmina ju lata lateczné je pòwôżno zadłëżonô”. W jinwesticyjnym planie je skùńczenié stôwianiô nowi szkòłë we Wierzchùcënie i zbùdowanié żłobka w Krokòwie. Bądą téż òdnowióné drodżi: z Tëłowa do Lëbòcëna i z Pôłchówka do Swiecëna.

  • Më ju znajemë lëdzy co mdą ùtczoné Òrmùzdowima Skrama – nôdgrodą co jã dôwô miesãcznik Pòmeraniô òd 1985 rokù.

Latos sztaturkã dostnie 7 lëdzy, strzód jaczich to dô i artistów, i ùćzałëch i tëch co mają starã pòdskacëc strzód młodëch miłotã do kaszëbiznë. Sylwetczi dobiwców przëblëżi Adóm Hébel.

  • Z żôlã më dôwómë do wiédzë, że ùmarła prof. dochtór habilitowónô Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô – bëlnô i wszechstronnô jãzëkòznajôrka, szpecjalistka z òbrëmieniô słowòùtwórstwa i ònomasticzi.

Wiele lat bëła nôleżniczką Katedrë Pòlsczégò Jãzëka na Gduńsczim Ùniwersytece. Òpracowiwała téż wiele dokazów zrzeszonëch z kaszëbsczim jãzëkã, midzë jinyma zéwiszcza w Encyklopedicznym Doradnikù, dzãka ji robòce më wiémë wicy ò kaszëbsczich pòzwach roslënów, w tim zelégò. Wiadło ò ji smiercë pòjawiło sã na stronie Gduńsczégò Ùniwersytetu.

  • W Chmielnie to mòże ju zgłasac pòwiôstczi i wiérztë w corocznëch lëteracczich kònkùrsach – Słowòtokù i Ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno.

Krézowi lëteracczi kònkùrs Słowòtok je ju szósti rôz ògłoszony – do ùczniaków spòdlëcznëch i wëżigimnazjalnëch szkòłów i dlô ùstnëch. – Témizna pòwiôstczi je takô, jaką chcemë – gôdô ùdbòdôwôcz Pioter Chistowsczi. Do kònkùrsu ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno to mùszi zgłosëc nômni jednã wiérztã swòjégò aùtorstwa. Dokazë są przëjimóné do 8 strëmiannika pòd mejlową adresą: redakcja.chmielnononstop@gmail.com.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist