Klëka 2018.12.30 (csb)

Dziennikarz , 30 stycznia 2019

  • Zmiana sztatusu kaszëbsczégò? – Zrzeszenié bédëje zmianë, Jednota protestëje.
  • Ùmarł znóny plesta z Wiela, Édmùńd Kónkòlewsczi. Béł 98 lat stôri.
  • Sztudérze KPSW rôczą na Kònferencjã Kòła Zemia Rodnô.

STRZODA, 30 stëcznika

  • Kaszëbsczi mòże przestac bëc ùznôwóny za jãzëk – nôrodnëch i etnicznëch miészëznóé.

Wòlã zmianów w ùstawie, w baro luznym bédënkù wërazëłë wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na pòtkanim 10 gòdnika. Ùzasadnienim mô bc lepszé dzelenié òbswiatowëch subwencjów. W tim tidzeniu Kaszëbskô Jednota stanowice scwierdzëłą, że ni ma ji zgòdë na taczé bédënczi, bò to grozy sztatusowi kaszëbiznë. Sprawie sã przëzdrzôł Adóm Hébel.

  • Nie żëje Édmùńd Kónkòlewsczi z Wiela, znóny gôdkôrz i animatór kùlturë – béł 98 lat stôri.

To béł ùdbòdôwôcz i załóżca wiejsczégò kòła PTTK i Dodomù Kùlturë we Wielim. Angażowôł sã w harcerstwò. To béł hònórny nôleżnik gminë Kôrsëno, szerok znóny dobiwca turnierów plestów. – We Wielu nic sã nie dzejało bez jegò ùdzélu, to dlô naju wiôlgô strata – gôdô direchtórka wielewsczégò Dodomù Kùlturë Justina Piekarskô. Pògrzéb Édmùńda Kónkòlewsczégò mdze w nôblëższi piątk ò 10:00 w kòscele pw sw. Miklosza we Wielu.

  • Jak wiedno w gromicznikù Kaszëbskò-Pòmòrskô Wëższô Szkòła we Wejrowie rôczi – nié le swòjëch sztudérów w gwôsné mùrë.

Leżnosc to je ùczałô kònferencjô, jakô colemło sã tikô kaszëbsczich sprawów. Latos òsoblëwie témizna bądze narzesziwa do pòlsczi samòstójnotë. Strzód aùtorów referatów to dô lëdzy, co nié le sã tim òd ùczałi stronë zajimają, le téż taczi, co do ti problematiczi mają personalné pòdchôdanié – zapòwiôdô Mark Zôlewsczi z Ùczałégò Kòła Zemia Rodnô. Òprócz żëwégò swiôdka historie wëstąpi téż przedstôwca Fùndacje Sedlaka, co pòdjimô témã piôsznicczi zbrodnie, ò patrijotny mùzyce rzecze Tomôsz Fópka, ò generôle Hallrze pòwié Ana Krajewskô z pùcczégò mùzeùm. Szpecjalné atrakcje to mdze seans filmù Spiącé Wòjskò – dramë ks. Zëchtë òdegróny przez lëzyńsczich aktorów i pòézjô zrzeszony z Kòłã Zemia Rodnô Trézë Fëkùs-Mach. Ùczałé pòtkanié òni mają zaplanowóné na 23 gromicznika, zacznie sã òd 10:00 w przédny aùlë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëższi Szkòłë we Wejrowie.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: