Klëka 2019.01.18 (csb)

Dziennikarz , 18 stycznia 2019

  • Radny Gminë Kòscérzna rëchtëją planë zagòspòdarzeniô. Pò jich ùchwôlenim gmina bądze òbjimniãtô planã w 100%.
  • W Szëmôłdze bądze òbkrãżnica wsë.
  • Midzënôrodné projechtë planëje latos realizowac LOT Nordowé Kaszëbë.

PIĄTK, 18 stëcznika

  • Gmina Kòscérzna rôczi do zajinteresowaniô sã – môlowim planã rëmnégò zagòspòdarzeniô.

Gminowi radny sã zajimają planama we wszëtczich 35 geòdezyjnëch fërtlach. Pò jich ùchwôlenim gmina mdze òbjimniãtô planã w 100%. To je cedel co òkreszliwô warënczi i regle zabùdowë na nierësznoscach. Më żdżemë za wnioskama i skôrgama mieszkańców, tak co pózni nie mdze niepòrozmieniów, gôdô zôstãpca gminë Kòscérzna, Grégór Switała. Radny gminë Kòscérzna sã zajimną téż môlowim planã zagòspòdarzeniô dlô Wiôldżégò Pòdlesa.

  • W Szëmôłdze mdze – òbkrãżnica wsë.

Droga mô dac mòżlëwòtã jachaniô bez sztopów dlô aùtołów co jadą z Kartuz do Wejrowa. Dzél bądze miôł wicy jak 1 km. Zôczątk bądze na greńcë Dolmierza ze Szëmôłdã, naprocëm sztrasë Nowinczi. Kùńc nowi drodżi bądze miôł rondo krórkò òczëszczalnie, na skrziżowanim ze szaséją do Czãstkòwa. „Më chcemë sparłãczëc pòwstanié òbkrãżnicë Szëmôłda z robòtą przë ekspresowi drodze S6″ – pòdsztrichiwô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Terô w planach je robòta przë projechce. Òbkrãżnica mô pòwstac do 2023 rokù.

  • To mdze jintensywny rok dlô Môlowi Turistny òrganizacje – Nordowé Kaszëbë.

Nimò òdéńdzeniô jednégò z partnérów – gardu Pùcka òrganizacjô robi przë wëdôwiznach co promùją Nordã i robi pòdjimiznë co mają letników przëcygac. Më zaczinómë wespółrobòtã co sã tikô dwòrów i pałaców pôłniowégò Bôłtu. W projecht sã zaangażowało 13 pòdmiotów z rozmajitëch państwów – gôdała przédniczka Òrganizacje Nordowé Kaszëbë Marta Balickô. Drëdżima rozegracjama mdą m. jin. Dzéń Rëbë i Wina i te zrzeszoné z Militarnym Szpùrã Nordë. Militariada łoni bëła òblégónô, temù më latos chcemë wëzwëskac pòtencjal, jaczi dôwają nordowé zabëtczi – gôda na naji antenie Barbara Mùdlawa z LOT Nordowé Kaszëbë. Dzejalnosc Nordowëch Kaszëb to nié le rozegracje, le téż szkòlenia dlô turistnëch prowadników i jinfòrmatorów. Wôżnô je téż wëdôwnô dzejalnosc. Specyfikã kòlmòrsczi rodë to mòże pòznawac w prowadnikù “Kaszuby Północne na 4 pory roku”, latos mô wińc téż albùm. Ò dzejalnoscë môlowi turistny òrganizacje wa przeczëtôta na kaszubypolnocne.pl.

Radio Kaszëbë, 11:55 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: