PIĄTK, 11 SÉWNIKA | KLËKA 11.09.2020

Dziennikarz , 11 września 2020

Projecht ùstawë ò metropòlie na Pòmòrzim trafił do Sejmù. W lãbòrsczim krézu mòże dwignąc swòje kwalifikacje w darmòwich warkòwniach. Wejrowò mdze brało ùdzôl w akcje „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”.


PIĄTK, 11 séwnika

To kawel na chùtczi rozwój regionu, a òsoblëwie wsów i miasteczk. – Ùstawa metropòlitalnô dlô Pòmòrzégò òsta sczerowónô do robòtów w Sejmie.

Projecht wikszim dzélã głosów przejelë senatorowie. – Ùtwòrzenié metropòlie ùkarszni wespółrobòtã i dozwòli na bëlniszé zwëskiwanié dëtków – wskazëje wójt gminë Lëniô. Bògùsława Engelbrecht bëła w reprezentacje metropòliowégò òbszaru Gdùńsk-Gdiniô-Sopòt na welowanim w Senace. Gôdôł z nią Pioter Szëca. 

W Lãbòrgù żdają za chãtnyma do ùdzôlu w warkòwniach dwigającëch kwalifikacje. Ùdzôl w nich je za darmòka.

Mòżna òstac m.jin. spawaczã, speditorã a òperatorã kòparkò-ładowarczi. Szkòlenia mdą prowadzone do kùńca przédnégò rokù w 14-stu kategòriach. – gôdô lãbòrskô staroscënô Alicjô Zajączkòwskô. Realizowanim projechtu mdą sã zajimałë przede wszëtczim krézowé szkòłë. Do ùdzôlu w warkòwniach mògą sã zgłaszac personë, jaczé mają òd 18 do 64 lat a mieszkającé na terenie lãbòrsczégò krézu. Bédënk je téż sczerowóny do absolewntów lãbòrsczich szkòłów chcącëch zmienic abò dofùlowac swòje wësztôcenié. Pierwszé warkòwnie ju są rozpòczełë a mdą warałë do kùńca maja przédnégò rokù. Krézowi ùrząd w Lãbòrgù zwëskôł na nen cél 6 mln zł, dokładającë milion. Kôrbiónczi z Alicją Zajączkòwską mòże pòsłëchac na naszi starnie www.radiokaszebe.pl.

W Wejrowie mdą zachãcywelë do przechôdzków a wëzwëskiwaniô z pùbliczny kòmùnikacje – w òbramienim Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W kampaniã angażëje sã wiele gardów, téż na Kaszëbach. Jak dôwają do wiadë w Wejrowie – “Z bôczënkù na warającé pòszëdło kòrunawirusa  òdbãdze sã leno dzél latosych edukacjowich a promòcjowich dzejaniów”. Òd strzodë Miejsczi Ùrząd we Wejrowie prowadzy facebookową rozegracjã z nôdgrodama. Bãdze mòżna zrobic òdjimk, czej zwëskùje sã z jinégò jak aùtoł strzódka transpòrtu np. kòła czë banë. Òdjimk nót je wësłac w kòmentarzu. Ùsôdzcë trzech nôbëlniszëch òdjimków dobãdą nôdgrodë. Òjropejską kampaniã jak wiedno zakùńczi “Dzéń bez aùtoła”. 22 séwnika miéwcë aùtołów mdą mòglë za darmòkã jezdzëc pòjazdama wejerowszégò MZK za òkazanim rejestracjowégò dowòdu. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: