KLËKA 16.07.2019 | WTÓRK, 16 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 16 July 2019

W Szkòle Spòrtowégò Mésterstwa w Stãżëcë bãdze sã ùczëc 60 sztëk lëdzy – to je jesz rôz tëlé jak bëło w planie | Gmina Stëdzenice mdze ùprawiac dardżi pòniszczoné bez plagã przë wspiarcym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej | Gardowô Bibliotéka we Wejrowie mô ògłoszoné 14 – tą edycëjã kònkùrsu „Powiew Weny”

WTÓRK,  16 lëpińca

W Szkòle Spòrtowégò Mésterstwa w Stãżëcë bãdze sã ùczëc 60 sztëk lëdzy – to je jesz rôz tëlé jak bëło w planie

W Stãżëcë je wialdżé zainteresowanié Szkòłą Spòrtowégò Méstérstwa. Chãtnëch do ùczeniégò zgłoszało sã trzë razë wiãcy jak bëło w planie. To pierszô wacha na nen ôrt w kartësczim krézu.
Spòrtowé liceum do żëcégò òstało pòwòłóné czile miesąców nazôd – ùczëc tam rozpòczną latos w séwnikù. Dzéwùsë mdą trenowac w secbalã, a knôpi w nożną balã. Kòzdi szkólniôk Szkòłë Spòrtowégò Méstérstwa mdze mógł cygnąc swòjã kariérã do przódkù w profesjónalnëch klubach, kò té – nożny balë Radunia Stężyca a secbalë Wieżyca Stężyca. Wszëtkò to prowadzy gmina – Placów nie sygnie dlô wszëtczich chãtnëch, ale mdzemë przëjimac jesz rôz tëlé jak bëło w planie. – gôdô wójta Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Liceum Spòrtowé w Stãżëcë zagwësniwô spòrtowé lumpë za darmôka, sztipendia, rézã, internat, doskùpicowanié i a wëjazdë na leżã. Szkólniôcë mdą téż mielë mòderną bazã spòrtową – piłkarsczé fùlwëmiarowé bòiszcze ze sztuczną trôwą, darga miónków,, hala widowiskòwò – spòrtowô, mòcownia a marina z żeglarsczim sprzãtã.

Gmina Stëdzenice mdze ùprawiac dardżi pòniszczoné bez plagã przë wspiarcym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

W gminie Stëdzenice mdą ùprawiac pòstãpné dardżi pòniszczoné òbczas pladżi z zélnika 2017 rokù. Wëremóntowónô òstónie midze jinszima darga w Skierawach. Gmina ògłosa ùtrôp na ucwiardzenié pierszégò dzéla platama yomb. Rëgnałë téż przërechtowania do robòtów pòstãpnëch dzélów zniszczonëch niłoni bez plagã. Bëlné dëtczi Stëdzenice dostałë z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. – To bez 2 mln zł – gôdô wójta Bogdan Ryś. Òkróm dzélekù dardżi w Skierawach wëremòntowóny òstónie téż wëjimk ze Stëdzeniców do Czôrny Dąbrowë, szasëjô Dworcowô w Stëdzënicach a darga chtërna prowadzy do Òsławë – Dąbrowë

Gardowô Bibliotéka we Wejrowie mô ògłoszoné 14 – tą edycëjã kònkùrsu „Powiew Weny”

Sczerowóny je dlô rojôrzów, chtërny rozmieją zébac sã w blónach. – gôdają w Gardowy Bibliotéce w Wejrowie ò kònkùrsu lëteracczim „Powiew Weny”. Prawie òsta ògłoszonô jego 14. edycëjô.
Robòtë przejimóné są w dwóch kategórëjach. Pòezjô a proza. Są téż dwa dzéle wiekòwé piszącëch: òd 16-u do 19 lat stôrëch i wiãcy jak 19 lat stórëch. „Naje latosé hasło brzëmi „Czas to szansô dlô wòlnotë”” – gôdô dikrektor wejrowczi bibliotéczii Ewelina Magdziarczyk – Plebanek. Zgłosziwac do „Powiewu Weny” mòżna sã do 7 rujana. Wëniczi Gardowô Bibliotéka Publëcznô w Wejrowie mô ògłosëc w lëstopadnikù.

Mieszkańcë Pùcka mają nowi plac jigrów – bënë parkù Nowowiejsczégo.

Dénc do niégò mòżna aleją wzdługą klifù. Plac je baro wialdżi, ògrodzony, a wëfùlowóny wëpłukónym piôskã. Zamontowóné òstałë téż sprzãtë rekreacjowé dló nómłodszëch. Na jegò zrobienié gard nie dôł groszã – gôdô bùrméster Pùcka Hanna Pruchniewska. Na placu w parkù Nowowiejsczégo nômłodszi nalézą drzewiané zabawôwczi w sztôłce czôłna a zébówczi.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist