STRZODA, 20 NOWÉMBRA | KLËKA 20.11.2019

Maciej Bandur 20 November 2019

W gminie Przedkòwò òb nôblëższé tidzenie òczëszczalniô nie mdze przëjima scéków z beczkòwòzów | Nastãpnô firma sã przëłącza do programù Kùlbùdzkô Kôrta Wiôldżi Rodzëznë | Czwiôrtk we wejrowsczi miesczi biblotéce mdze Dniã Seniora

STRZODA, 20 nowémbra

W gminie Przedkòwò òb nôblëższé tidzenie òczëszczalniô nie mdze przëjima scéków z beczkòwòzów

Òczëszczalniô scéków w Przedkòwie do kùńca rokù nie mdze przëjima scéków dowòżonëch beczkòwòzama. Gmina je zmùszonô ògrańczëc ji produktiwnosc pò feli jedny z asenyzacyjnëch firmów. W za krótczim czasu mô zdrzuconé za wiôlgą wielosc scéków, co doprowadzëło do awarie. Derekt pò jincydence bëłë zrobioné badania. Wedle pierszich rezultatów ni ma czegò miec strach, jednak je pòtrzébny czas na regeneracją biologicznëch kòmpòneńtów. Scéczi z kanalizacyjnëch séców są przëjimóné, ale beczkòwòzë są czerowóné do òczëszczalnie w Kartuzach. Òbiekt w Przedkòwie fùl produktiwnosc mô miec nazôd pò nowim rokù.

Nastãpnô firma sã przëłącza do programù Kùlbùdzkô Kôrta Wiôldżi Rodzëznë

Program Kòlbùdzkô Kôrta Wiôldżi Rodzëznë mô nowégò partnéra. 10% zniżczi zabédowôł wieledzecnym rodzëznóm króm, jaczi przedôwô ùżiwóné ruchna renomòwónëch marków. To ju 20 pòdmiot dôwający zniżczi miéwcóm kòlbùdzczi kôrtë. Są miedzë nima np. papierniczi króm, niepùbliczné przedszkòlé, różnégò ôrtu krómë ë Lechia Gduńsk. Zniżczi òferëje téż gmina – ùldżi w płacenim za òdbiér smiecy zbiéróné selektiwno, ùlgòwé bilietë na wëbróné aùtobùsowé lënie ë wëpòżëczanié sprzãtu na przëstani w Kòlbùdach za złotówkã.
Samòrządowi program zniżk ë dodôwkòwëch ùprawnieniów béł wprowadzony w 2016 rokù dlô rodzëznów mającëch nômni troje dzecy. Mają do nich prawò miéwcowie Kôrtë Wiôldżi Rodzëznë, w jaczi numerze pierszich sétmë cyfr to je jidentifikatór Gminë Kòlbùdë.

Czwiôrtk we wejrowsczi miesczi biblotéce mdze Dniã Seniora

Mieskô Biblotéka we Wejrowie pamiãtô nié le ò dzecach ë młodëch, ale téż ò jich ópach ë ómach. Placówka nastãpny rôz òrganyzëje Dzéń Seniora. To ju witro. Zaplanowóny je artisticzny wëstãp ùczniów Gruńtowny Szkòłë nr 5 ë kònsultacëje tikającé sã lékarzenim zélama. Nódto seniorzë mdą mòglë twòrzëc włôsné plasticzné prôce ë wzyc ùdzél we warkòwniach z czëtaniô. Mdze téż spetôczel „Bezludna Wyspa” w wëkònanim téatralnégò karna Srebrna Nitka, jaczé robi przë Wejrowsczim Ùnywersytece Trzecégò Wiekù. Do ùdzélu zachãcô derektorka biblotéczi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Dzéń Seniora w Miesczi Biblotéce Pùbliczny we Wejrowie mdze witro ò 10:00. Pòdérëje wicy jak 8 gòdzyn.

Ferejn Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” mô zrobioné bekańt ò nabiorze do piątégò kònkùrsu chóralnégò

Z leżnoscë jubleusza jegò zasyg je zwikszony – òkróm Rédë, Rëmi ë Wejrowa òbjimô òn terô całi teren wejrowsczégò krézu. Zgłosëc sã mògą chórë ë karna mającé nômni 8 nôleżników – równo dzecné jak téż skłôdającé sã z ùstnëch lëdzy. Mają zaprezeńtowac 2 sztëczczi pò pòlskù abò pò kaszëbskù. Mają to bëc kòlãdë, pastorôłczi abò sztëczczi w témie Gòdów. Eliminacje są zaplanowóné na 17 gòdnika, a finał z ùdzélã 10 nôlepszich chórów mdze pò kùńc stëcznika w Kaszëbsczi Filharmonii we Wejrowie. Zgłoszenia do piątégò Kònkùrsu Chóralnégò Môłégò Kaszëbczégò Trzëgardu są przëjimóné do 13 gòdnika. Jidze je składac w Ùrzãdze Miasta Rëmi abò mailowò na adresã promocja@rumia.eu.

 

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist