CZWIÔRTK, 2 JANUARA | KLËKA 02.01.2020

Maciej Bandur 2 stycznia 2020

W gminie Lëzëno mają zarezerwòwóné 14 mln zł na latosé jinwesticyjné wëdôwczi, jednak je mòżlëwé, że mdze trzeba je ògrańczëc | Gala Przekôzaniô Medalu Stolëma mdze 08 januara | W Pògòrzim w gminie Kòsôkòwò skùńczą latos bùdowac szasé Kòscuszczi

CZWIÔRTK, 2 januara

W gminie Lëzëno mają zarezerwòwóné 14 mln zł na latosé jinwesticyjné wëdôwczi, jednak je mòżlëwé, że mdze trzeba je ògrańczëc

W gminie Lëzëno zamiszlają wëdac latos 14 mln zł na jinwesticje. Wiele jednak leżi na dobëcym dofinancowaniów ë wielgòscy edukacyjny subwencje. To miedzë jinyma roscącé òbcążenia samòrządów zdrzeszoné ze zwikszenim mita szkólnëch dokònałë wiele gmin na Kaszëbach do ògrańczeniô wëdôwków. Je to widzec téż w przëjãtim na latos bùdżece Lëzëna. Chcą tam dali rozbùdowiwac séc sanitarny kanalizacje, planëją téż mòdernyzacją szasé Strzebielińsczi. – Jednak niżódnô jinwesticjô sã nie zacznie w pierszi pòłowie rokù, a planë mòże mdze trzeba ògrańczëc – gôdô wójt gminë Lëzëno Jarosłôw Wejer. Latosé wëdôwczi w gminie Lëzëno są w bùdżece òbtaksowóné na 105 mln zł. Dochód mô bëc 5 mln zł miészi.

Gala Przekôzaniô Medalu Stolëma mdze 8 januara

Gala Przekôzaniô Medalu Stolëma mdze 8 januara – òdkôzôł Sztudancczi Klub Pòmòraniô. Tim razã achtnionô mdze Jadwiga Kirkòwskô. Medale Stolëma są przëznôwóné ju wicy jak pół stalecô. Jich laùreacë to lëdze abò òrganyzacje, co w zachtnym stãpieniu mają sã wëróżnioné pòpùlarizacją kùlturë Kaszëb, Kòcewiô, Krôjnë abò Pòmòrzô w całoscy. Jadwiga Kirkòwskô je anymatórką kùlturë zdrzeszony z krézama: pùcczim ë wejrowsczim. Òd wiele lat je aktiwnô w Kaszëbskò – Pòmòrsczim Zrzeszenim, bëła jedną òd załóżców partu we Wierzkùcënie, gdze jinycjowa rozmajité wëdarzenia. Pòmôga w òrganyzacji kaszëbsczich swiãtëch mszi, òrganyzowa kònkùrs kaszëbsczégò wëszëwadła, dba ò Kaszëbsczi Plac we Wierzkùcënie, gdze sã wëdôrzô wiele kaszëbsczich jimprez ë gdze je wëbùdowónô kaszëbskô chëcz ë bina. Bëła załóżcą ë czerowniczką fòlkloristicznégò karna „Nasze stronë”, òrganyzowa téż przezérczi dlô taczich karen z Kaszëb ë Krôjnë, a téż dlô dzecnëch mùzycznëch karen „Burczybas”. Òdswiãtné przekôzanié Medalu Stolëma za 2019 rok mdze 8 januara ò 06:00 wieczór w Mieszczańsczi Zali Staromiesczégò Ratuza.

W Pògòrzim w gminie Kòsôkòwò skùńczą latos bùdowac szasé Kòscuszczi

To mdze ten slédny etap bùdowaniô szasé Kòscuszczi – głównégò kòmùnykacyjnégò cygù nowégò dzéla Pògòrzô. Gmina Kòsôkòwò skùńczi latos wielelatną jinwesticją przë dofinancowanim z Fùndusza Samòrządowëch Dróg. Dëtczi na projekt z rezerwòwi lëstë nalazłë sã pò kùńc rokù, dzãka przetargòwim òbszcządnoscóm. – Sąsadëjącé z Gdiną Pògòrzé to ten nôdinamiczni rozwijający sã dzél gminë – gôdô Môrcën Majek, wójt gminë Kòsôkòwò. Szasé Kòscuszczi bùdowelë etapama, téż ze wspiarcym spònsorów. Ta je òsą kòmùnykacyjnégò ùkładu nowëch òsedlów Pògòrzô. Kòszt bùdacje òstatnégò dzéla szasé Kòscuszczi to wicy jak 6 mëlionów złotëch. Pòłowã pòkrëje dofinancowanié z Fùndusza Samòrządowëch Dróg.Current track

Title

Artist