CZWIÔRTK 28 NOWÉMBRA | KLËKA 28.11.2019

Maciej Bandur 28 November 2019

Rozwicé kùlturalny òfertë pòmòże w jintegracëji z migrantama – ò ji rëchtowanim bëło gôdóné w Bëtowie | Z Przedkòwa do Czeczewa pò nowim asfalce. Remòntowé robòtë mają sã tam zakùńczoné | We wdzydzczim mùzeùm ju kòlãdëją i prowadzą gòdné warkòwnie – w coroczny akcji ”Gwiôzdka Jidze Przez Wdzydze”

CZWIÔRTK, 28 nowémbra

Rozwicé kùlturalny òfertë pòmòże w jintegracëji z migrantama – ò ji rëchtowanim bëło gôdóné w Bëtowie

Wielekùlturnosc je atutã Bëtowa, ale je trzeba rozwicô kùlturowi òfertë dlô lepszi jintegracje z nowima migrantama. To wniosczi z pòtkaniô òrganyzowónégò przez Fùndacją Lokalnégò Rozwicô Parasol. Wzãnë w nim ùdzél lëdze, jaczi robią w jinstitucëjach kùlturë ë prowadzą kùlturalné projektë, w tim przedstôwcowie samòrządów ë bùtenrządowëch òrganyzacji. Na debace w Bëtowie mô bëté Pioter Szëca.

Z Przedkòwa do Czeczewa pò nowim asfalce. Remòntowé robòtë mają sã tam zakùńczoné

Remònt drodżi z Górnëch Kawlów do Czeczewa w gminie Przedkòwò je do kùńca. Jinwesticjô òsta zrealizowónô w ekspresowim tempie. Ùmòwã pòdpiselë 21 òktóbra, to znaczi përznã wicy jak przed miesącã. Za 1 mln 700 zł béł zrobiony nowi wiérzk drodżi, wzmòcnilë pòbòczé ë zajinstalowalë barierczi. – Chùtkô rewitalizacëjô bëła mòżnô przez wëbranié wëkònôwcë z tak zwóny ”wòlny rãczi” – gôdô kartësczi starosta, Bògdan Łapa. Nowi wiérzk drodżi mô całi sztëk òd Przedkòwa do Czeczewa, bò ju rëchli béł skùńczony pierszi etap ti jinwesticje – òd Przedkòwa do Kawlów. W samim Czeczewie, w môlu niebepieczny krziżówczi, je pòwstóné rondo ò strzédnicy 14 métrów.

We wdzydzczim mùzeùm ju kòlãdëją i prowadzą gòdné warkòwnie – w coroczny akcji ”Gwiôzdka Jidze Przez Wdzydze”

W mùzeùm we Wdzydzach je mòżno bëc za gwiżdża, miedwiedza abò kòzła ë samémù zrëchtowac gwiôzdkòwë òzdobë. Mô sã tam zaczãté corocznô akcjô ”Gwiôzdka Jidze Przez Wdzydze”.
Òb wicy jak miesąc prowadnicë mdą pòwiôdalë ò gòdnëch zwëkach na Kaszëbach. To je leżnosc, cobë sã wëdowiedzec, skądka je przëszłô do nas danka ë jaczé strawë bëłë dôwni na gòdnym stole. – Òdwiedzający mdą téż mòglë òdegrac role kòlãdników – òpisëje Ana Kòrbùt z mùzeùm we Wdzydzach. Warkòwnie w Mùzeùm we Wdzydzach pòdérëją do 3 stëcznika. Chãc ùdzélu je trzeba zgłosëc piãc dni rëchli.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist