KLËKA 01.07.2019 | PÒNIEDZÔLK, 1 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 1 July 2019

W Lubaniu prawilë ò zwëskù a przindnoce gbùrzeniégò | Zawdzãczi Jana Tepczika dlô apartoscë Kaszëbów – pòdsztrichiwelë w Wejrowie òbczas zindzeniégò Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka | Priza za wëzbëcé sã smieców pòdroża w gminie Stëdzenice. Do kùńca miesąca je nót złożëc nowé kwitë

PÒNIEDZÔLK, 1 LEPIŃCA

W Lubaniu prawilë ò zwëskù a przindnoce gbùrzeniégò

Òd tegò papióru zanolégô przindnota wsë a wielnosc dëtków, chtërné do ni przińdą. W całim kraju do witra mdą dérowałë spòleznowé kôrbiónczi w sprawie „ Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rybactwa 2030”. Prawilë ò ni tiż na kònferencëji w Lubaniu. W tim wszëtczim jidze ò to, cobë lëdze ze wsë bëlë bògatszi. Kwit mô òkazac, w jaczi spòsób w przindnoce rząd mdze sztôłtowôł gbùrską pòlitikã. To je òdpòwiédz na tzw. „megatrendy”, kò té: demògraficzné zmianë, globalëzacëjã, cëfrëzacjã, a zmiana klimë. – gôdô pòdsekretéra stanu w Ministérstwie Gbùrzeniégò Ryszard Zarudzki. Ò zwëskù gòspòdarków prawilë na kònferencëji w sedzbie Pòmòrsczégò Òstrzódka Doradnictwa Gbùrsczégò w Lubaniu. Jak gôdô przedstôwca òstrzódka Daniel Roszak – z rëchowaniégò wëchôdô, że łoni, niłoni, a jesz rëchli gbùrstwa chtërné gòspòdarzą blós w jenym czerënkù proukcëjë dzys dnia są wiãkszi, a mają wiele wiãkszi zaróbk. Pòdług zòpòwiesców resortu gbùrzeniégò, wszëtczé ùwôdżi do „Strategi Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rybactwa 2030”, òstóną przedrzoné do zélnika. Fardëch kwit òstónie zacwierdzony w séwnikù, abù rujanie.

Zawdzãczi Jana Tepczika dlô apartoscë Kaszëbów – pòdsztrichiwelë w Wejrowie òbczas zindzeniégò Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Janowi Trepczikòwi pòswiãcony béł pierszi dzéń zindzeniégò Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. We Wejrowie gôdelë mët ò historëji, edukacëji, a lëteraturze. Radzëzna dzejô kòl Kaszëbsko – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Zajimô sã midze jinszëma równanim kaszëbsczégò jãzëka do jedny pòspôlny niwiznë, a pùszczanim w swiat wiedzë ò nim. Baro wialdzé zasłudżi w tim dzélu miôł patróna latoségò rokù Jan Trepczik, chtërnémù òstôł pòswiãcony piątkòwi part zindzeniégò. Wszëtcë pòdsztrzichiwelë tiż, że Trepczik jimôł sã rozmaitëch fachów. „Béł wialdżim lëteratã kaszëbsczim, mùzykańta, a przede wszëtczim dzejôrza chtëren bédowôł nôrodną apartnosc Kaszëbów.” – wspòminôł zãck Trepczika – Édy Kaminsczi. Jan Trepczik jakno ùtwórca pòlsko – kaszëbsczégò słowôrza wëlôł ławë pòd namienienié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – pòdsztrzëchiwelë òbczas ji zindzeniégò w wejrowsczim mùzeum.

Priza za wëzbëcé sã smieców pòdroża w gminie Stëdzenice. Do kùńca miesąca je nót złożëc nowé kwitë

W gminie Stëdzënicë òd dzys je nót płacëc wiãkszą prizã za wëzbëcé sã smieców. Ò tim jak wialgô òna mdze zadecëdëje lëczba domòcëch lëdzy w chëczach. Temù tiż mieszkańcë mają mùs skłôdaniégò nowëch kwitów. Donëchczas płacëc mùszałë dwa karna – chëcze jednopersónowé, a debeltpersónowé i wiãcy. Terôzka tegò je wiãcy. Są karna debeltpersónowé, trzëpersónowé, sztërëpersónowé, piãc a szescpersónowé i sédme a wiãcy. Mdze trzeba płacëc òd 38 do 68 złotëch do smieców zbiérónëch selektiwno. Ti mieszkańcë co doma nie robią ornungù ze smiecama mdą płacëlë jesz wiãcy. „To wszëtkò bez to, że wëwôżanié smieców weg je corôz to drokszé” – gôdô wójta Stëdzenic Bogdan Ryś. Wójt Stëdzëniców apelëje do mieszkańców wparłãczonëch w całą sprawã, cobë skłodelë nowé kwitë. Mają na to czas do kùńca lepińca.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist