KLËKA 03.07.2019 | STRZODA, 3 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 3 July 2019

W Rëmi pòwstónie „Pòdwòrzé taleńtów” za wiertel milióna złotëch | Bez 120 sztëk dzecy z Pùcka a òkòlégò bierze ùdzél w akcëjë „Lato w miesce” | Pòjta na Kaszëbsczi Plac – namôwiają w Gdinie cykelã wakacjowëch pòtkaniów

Strzoda, 3 LEPIŃCA

W Rëmi pòwstónie „Pòdwòrzé taleńtów” za wiertel milióna złotëch

W Rëmi pòwstónie plac jigrów za wiertel milióna złotëch. Mieszkańcë gardu wëbiôtkòwelë gò w jinternetowim plebiscyce.
Jidze ò òglowòpòlską akcëjã w chtërny miéwcë marczi Nivea wëbùdëją razã dwadzësce placów do rozwiju celestnégò, nôùkòwégò a kùńsztownégò. W welowanim na „Pòdwòrzé taleńtów dérejącym wnetka 2 miesące Remiô zaja 3 môl w swòji kategorëji.  „Bez 42 tesące sztëk lëdzy zawelowało – mieszkańcë są drist do dzejaniégò” – gôdô bùrméster Rëmie Michał Pasieczny. Jak dodôwô Maria Bochniak pòdzãka je nôleżnô ni blós mieszkańcama gardu, bò wiladżi  dzél głosów òddóny òstôł z òkòlégò Rëmi. W òbéndze placu pòwstóną midze jinszima: zybówka w szôłce gniôzda òd bòcónów, jigra „twister”, scana do wtrëkiwaniô so, malinkô nôùkòwô ciskùla dlô dzecy, mini-planetarium, mùzykòwé tôfle z bãbnama a nawetka malinkô bina teatrowô. Rëmsczé „Pòdwòrzé taleńtów” mdze kòl błotka, ,midze szasyma Starowiejską, a Mickiewicza. Czedë regną róbòtë przë bùdowie jesz nie je wiedzec.

Bez 120 sztëk dzecy z Pùcka a òkòlégò bierze ùdzél w akcëjë „Lato w miesce”

Pòznôwają nowëch drëchów a rëszno i zdrowò spãdzëwają czas. Jidze ò bez 120 sztëk dzecy z Pùcka a òkòlég, chtërny biorą ùdzél w wakacjowëch zajãcach òrganizowónëch bez MOKSiR. Akcëjô lato w miesce mô tam ju bògatną tradycëjã. Kòżdégò rokù to wszëtkò wëzdrzy corôz to lepi. Latos dzecë sedzą w MOKSiR – ze òd 9 reno do 2 pò pôłnim a dërch mają co robic. Akcejô pòdérëje do 2 zélnika. Jesz je kòl 40 wòlnëch placów. Dlô dzecy z Pucka „Lato w miesce” je za darmòka. Cezincë òb dzéń płacą 10 zł. Je to priza przede wszëtczim za cepłi môltech.

Pòjta na Kaszëbsczi Plac – namôwiają w Gdinie cykelã wakacjowëch pòtkaniów

Pòjta na Kaszëbsczi Plac – namôwiają w Gdinie cykelã wakacjowëch pòtkaniów. W czwôrtczi a niedzele wiedno pò pôłnim, òżiwcë mdą miele starã cobë nicht sã nie jimrowôł. Pòtkania zczerowóné są dlô dzecy, młodzëznë a dozdrzelałëch mieszkańców Gdinie a letników mët. „Chcemë przëbôczëc wszëtczima ò tim klimatowim môlu na wëstrzódkù gardu” – gôdô  Beata Szadziul, majicel mòcë prezideńta Gdinie do familiowëch sprawów. Kaszëbsczi Plac to trãptnik bënë stôri Gdinie ze sztaturą Antóna Ôbrama a mùltimediową fontaną. Pòtkania w czwiôrtczi a niedzele mają w kòżdim tidzeniu jinszi céch. Frajda dlô wszëtczich na Kaszëbsczim Placu w Gdinie mdze w czwiôrtczi a niedzele, do 15 zélnika, òd 5 pò pôłnim do 8 wieczór. Harmònógram mòżna nalézc na starnie gdyniarodzinna.pl.

Na kùńc chcemë jesz przindz nazôd do wakacjowégò Maratonu Rowerowego Lang Team we Gduńskù.

Mómë dostóné wiadło, że sztrasë mdą równak kąsk krotszé jak rëchli. Jimpreza dlô lubòtników einfach – szpórów mdze 6 lepińca w lasach Trójgardowégò Krajobrazowégò Parkù – z bazą w Złoti Karczmie. Miónczi sczerowóné są dlô amatorów, a chãtników ledającëch jezdzëc z dzecama na kòle. Żódny zmianë ni ma na dzélu  Parady Rodzinnej, chtërna je 8 km długô. Dzélek „Mini” je krôtszi ò 5 km – mô terôzka 28 km. Dzél „Medio” miast 64 mô 45 a pół km, a Grand Fondo miast 96 – 71 km. Wiãcy wiadłów mòżna nalézc na starnie Maratony Rowerowe LangTeam.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist