KLËKA 08.05.2019 | CZWIÔRTK, 9 maja

Maciej Bandur 9 May 2019

W bëtowsczim krézu mdze jedno jezoro wicy – przez òdtwòrzenié Jezora Òrlëckò | Mieszkańcë pùcczégò krézu mają głos – przez stałą anketã krézowégò samòrządu | Pò kaszëbskù w McDonaldze bądze ò ten wékeńd w Pùckù

CZWIÔRTK, 9 maja

W bëtowsczim krézu mdze jedno jezoro wicy – przez òdtwòrzenié Jezora Òrlëckò

We gminie Tëchómie fertuszëją błota w jezoro. Chcą tam òdtwòrzëc Jezoro Òrlëckò. To bëło òsëszoné przed 60 lati przë bùdacëji karnôlu na niedaleczi rzéce. Zrobiła sã tam błotnistô niérzwa – schronienié dlô szkòdników ë sedlëszcze mëgów. Temù w Tëchómiu chcą nen teren ùdostac do pierwòsznégò stanu. Akwen mô pòwstawac we trzech etapach, gmina mô ju wszëtczé pòtrzébné pòzwòléństwa. – Jinwesticëjô mô kòsztac kòl 3 mln zł, ale je te wôrt – gôdô wójt Tëchómia Jur Lewi Czedrowsczi – jidze tu ë ò turisticzné walorë, ë ò bezpiek w przipôdkù sëszë. Jezoro Òrlëckò mô bëc òdtwôrzóné latos ë zalatos, ale całi proces móże durowac dłëżi. Przetôrg na wëkònanié projektowi dokùmantacëji bëło trzeba ùnieważnic, bò sã nie pòjawia niżódnô òferta.

Mieszkańcë pùcczégò krézu mają głos – przez stałą anketã krézowégò samòrządu

Co je to nôważniészé dlô rejonu – pitają mieszkańców pùcczégò krézu ùrzãdnicë ze starostwa. Mają w tim célu ùprzëstãpnioné anketã, w jaczi jidze òbtaksowac miedzë jinëmi rozwicé edukacëji abò krézowégò lazaretu, a téż òchrónã strzodowiszcza, jinwesticëje ë promòcëją pùcczi zemie. – Më żdżemë téż za ùwôgami ò òbsłudze peteńtów we wëdzélach starostwa – rzecze pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Anketa je ùprzëstãpnionô bezterminowò. Fòrmùlôrz mdze aktualizowóny, cobë dôwôł mòżlëwòtã twòrzëc mët pòlitikã rozwicô pùcczégò krézu. Dopiérze wieldżi nacësk je pòstawiony na planowóną bùdacëją drodżi przez Darżlëbsczi Las – z Celbòwa do Wejrowa. Anketa je dostãpnô w zakłôdce „Aktualności ze starostwa” na stronie pùcczégò krézu. Móże wëfùlowac jinternetowi fòrmùlôrz abò jen przesłac mailã. Je mòżno téż wëdrëkòwac ë przesłac tradicyjną pòcztą.

Pò kaszëbskù w McDonaldze bądze ò ten wékeńd w Pùckù

Më òstôwómë w Pùcczi Zemi, ale sã przenôszómë do McDonalda w Pùckù. Ò ten kùńc tidnia mdze tam szło sã pòchwalëc piãkną kaszëbizną. Coroczny kònkùrs je sczerowóny do dzecy ë młodëch, òd przedszkòlôków pò strzédné szkòłë. Nie je nót sã zapisowac. To sygnie sã pòstawic przed jury ë òdrzec na pôrã pitaniów abò zaprezeńtowac przërëchtowóny tekst. Przez roscącą pòpùlarnosc kònkùrsu latosô edicëjô je przedłëżonô do dwùch dni. Kònkùrs w pùcczim McDonaldze sã òdbądze w tã sobòtã, òd 10:00 do 02:00 òd pôłnia, ë w niedzelã, òd 10:00 do 03:00 òd pôłnia. Rezultatë mdą zrobioné bekańt w pòniedzôłk ò 03:00 òd pôłnia.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist

Background