KLËKA 09.07.2019 | WTÓRK, 9 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 9 July 2019

Gdinia jakno pierszi gard w Pòlsce òsta nôleżnikã „Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO” | W gminie Wickò do kùńca rokù pòwstónie pierszi, pùblëczny złóbk | Piątkòwé szpetôkle dlô nômłodszich bùten – to dzél wakacjowégò bédënkù gardowi biblioteczi we Wejrowie

WTÓRK 9 LEPIŃCA

Gdinia jakno pierszi gard w Pòlsce òsta nôleżnikã „Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO”

Gdinia òsta achtnionô za wkłôd w chòwanié mieszkańców a wparłãczenié jich w procesë decezjowé bez rozmaitégò ôrtu kònsultacëje. Òsta nôleżnika „Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO”. „To je dëcht przédzëzna, bò taczich gardów na swiece je blós 200, a terôzka jedno w Pòlsce.” – gôdô prezideńt Gdinie Wojciech Szczurek. Cobë miec sztatut gardu ùczącégò sã, je nót zjiscëwac wizëjã sztôłceniô bezprzëstónkòwégò. „W Gdinie taką mòżlëwòtã dają charwatërniô edukacjowô dlô dozdrzelałëch w kòżdim wiekù.” – gôdô zastãpca prezideńta Gdinie Bartosz Bartoszewicz. W Gdinie sztôłcenié bezprzestónkòwé mòżlëwé je téż na niwiznie niéfórmalny, kò tej – w kùlturowëch jinstitucëjach, kòl sąsadowëch ceńtrum, czë w programie òdemkłëch szkòłów, w chtërnëch më bëlë przédnikama i chtërné prowadzëmë bez 20 lat – wëmieniwô zastãpca prezideńta Gdinie Michał Guć. Przëstãp do edukacëjë mają téż lëdze stôri, chtërnëch 13 tësãcy je òbjãtëch dzejanim Centrum Aktywności Seniora. Nôleżnictwò w Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO je za darmòka. Daje mòżlëwòtã pòdzéraniégò jinszich gardów, kòntaktu ze znajôrzama a wsparcégò technicznégò mët.

W gminie Wickò do kùńca rokù pòwstónie pierszi, pùblëczny złóbk

Pierszi pùblëczny żłóbk w gminie Wickò mdze ôpen pòd kùńc rokù. Przë przedszkòlim pówstónie nowé skrzidło dlô mni jak 3 latnëch bòrénków. Robòtë na bùdowie ju regnãłë. Żłóbk mô dac pòmòc starszima bòrénków, chtërny chòdzą do robòtë. „Donëchczas òni ni mòglë przindz nazôd na rënk robòtë, a dzecy w naji gminie je corôz to wiãcy” – gôdô wòjta gminë Wickò Dariusz Waleśkiewicz. Bùdowa żłóbka mdze kòsztowac bez milión złotëch. Za 3 miesące w gminie Wickò mdą ju znóné drobnotë zôpisów do żłóbka.

Piątkòwé szpetôkle dlô nômłodszich bùten – to dzél wakacjowégò bédënkù gardowi biblioteczi we Wejrowie

Sygnie stuk, czile òbrôzków a bëlny òżiwca. Gôdka ò teatrowim ôrce Kamishibai, chtëren w piątczi mòżna òbzerac w wejrowszczi ògardnicë. To je dzél wakacjowëch bédënków Gardowi Bibliotéczi Pùblëczny w Wejrowie. Dzãka wespółrobòce z Mùzeum Pismieniznë a Mùzyczi Kaszëbsko – Pòmòrsczi w czwiôrtczi a w piątczi bùten dzejô bibliotéka. Dlô nômłodszich są téż szpetôkle na swiżim lëfce w òbramienim „Letniej Biblioteki w Pałacu”. Teatrzik w ògardnicë przë wejrowsczim mùzeum mdze sã wëstowiôł jesz trzë razë. Terô w piątk ò 2 pó pôłnim, a jesz w dwa pierszé piątczi zélnika. Pò szpetôklu dzecë biorą ùdzél w zajmach plastelinowégò kùńsztu. Nicht sã nie darwô zapisowac. Wstãp je wòlny.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist