KLËKA 12.11.2019 | WTÓRK 12 NOWÉMBRA

Maciej Bandur 12 November 2019

W Gdini zëma nie zadzëwùje drogòwców – zagwësniają tamòszné służbë | Kandidatów do latosy Òrmùzdowi Skrë je mòżno zgłaszac do 20 gòdnika | W gminie Szëmôłd kùńczą bùdowanié sanitarny kanalizacje w ji óstowim dzélu

WTÓRK 12 nowémbra

W Gdini zëma nie zadzëwùje drogòwców – zagwësniają tamòszné służbë

Gdiniô je przërëchtowónô na zëmã. W pòszëkù je pińc firm, jaczé zadbadzą, cobë sniég abò gòłolódz nie sparaliżowałë rëchù w miesce.
Zajimną sã ùtrzimanim 460 kilométrów dróg, a téż chòdników, stegnów dlô kòłów ë Strefë Płatnégò Parkòwaniô. – Slédnym czasã zëmë bëłë łagòdné, ale rëchtëjemë sã na wszelejakné mòżlëwòscë – zagwësniô wiceprezydeńt Gdinë Marek Łucyk. Pòdsztrichnął derektór Zarządu Dróg ë Zelenie w Gdini Wòjcech Fòlejewsczi. Na zëmòwé ùtrzimanié dróg, chòdników, stegnów ë płatnëch parkingów w Gdini są zaplanowóné wicy jak 15 mln zł.

Kandidatów do latosy Òrmùzdowi Skrë je mòżno zgłaszac do 20 gòdnika

Za aktiwnosc bez rozgłosu, ale z pasją, na Kaszëbach ë Kòcewim – je mòżno zgłaszac kandidatów do latosy Òrmùzdowi Skrë. Nabiór pòdérëje do 20 gòdnika. W jednaczim terminie przëjimóny są téż wniosczi ò przëznanié stipendium miona Jizabelë Trojanowsczi. Òrmùzdowé Skrë òd wicy jak 30 lat przëznôwô redakcyjné karno miesãcznika „Pomerania”. To je nôgroda za propagòwanié kaszëbsczi ë pòmòrsczi kùlturë, domôganié cãżczich strzodowiszczowëch warënków abò spòłeczné jinicjatiwë kùlturalné. Łoni bëłë przëznóné 7 Skrów. Dostelë je m. jin. prof. Daniel Kalinowsczi ë prof. Duszan Pazdzérsczi za nôùkòwą aktiwnosc ë Damroka Kwidzyńskô ë Eleònora Lewańdowskô za artisticzną aktiwnosc. Kandidatów do Òrmùzdowi Skrë 2019 – z krótczim wëtłomaczenim pòdjimniãtégò wëbioru – jidze zgłaszac bezpòstrzédno abò mailowò do redakcje miesãcznika „Pomerania”. Żdżą tam téż za wnioskama ò przëznanié Stipendium miona Jizabelë Trojanowsczi na rok 2020. To wspiarcé dlô młodëch lëdzy pòdjimającëch robòtã jakò gazétnicë, sztamùjącëch z Kaszëb ë szczëro zaangażowónëch w rozwij swòji tatczëznë. W òbù przipôdkach nabiór trëwô do 20 gòdnika.

W gminie Szëmôłd kùńczą bùdowanié sanitarny kanalizacje w ji óstowim dzélu

Mieszkańcë óstowégò dzéla gminë Szëmôłd pò kùńc gòdnika mdą mòglë brëkòwac sanitarną kanalizacją. Wicy jak 20 kilométrów sécë wëbùdowalë w Bòjanie, Kòleczkòwie, Dobrzewinie ë Karczemkach. Më mómë wprowadzoné wiele jinnowacyjnëch rozdrzeszeniów – rzecze wójta Szëmôłda Riszôrd Kalkòwsczi. Jakò przikłôd pòdôwô zamòńtowanié le dwùch przepómpòwniów. Na jinwesticją, jakô je wôrt przez 17 mln zł gmina Szëmôłd dosta wnet 50% ùnijnégò dofinancowaniô z Nôrodnégò Fùndusza Òchronë Strzodowiszcza. Na drëdżi rok sanitarnô kanalizacëjô mô pòwstac w Szëmôłdzczi Hëce ë Donimierzu.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist