CZWIÔRTK, 14 NOWÉMBRA | KLËKA 14.11.2019

Maciej Bandur 14 November 2019

Ò Kaszëbach z czasu II Swiatowi Wòjnë bëło diskùtowóné w Bëtowie | Wniosczi ò przëznanié stipendium pòmòrsczégò marszôłka dlô twòrzącëch kùlturë je mòżno składac do kùńca nowémbra | W gminie Nowô Wies Lãbòrskô zaczãłë sã zapisë na Mikòłôjkòwi Marsz Nordic Walking

CZWIÔRTK 14 nowémbra

Ò Kaszëbach z czasu II Swiatowi Wòjnë bëło diskùtowóné w Bëtowie

Kaszëbi òfiarno pòmôgalë sôdzewim z lôgru Stutthof w czasu Marszu Smiercë – przëbôczalë w Bëtowie na Kaszëbòznajôrsczi Kònferencëji. Prowadnym mòtiwã ji 18-ti edicje bëlë Kaszëbi za II swiatowi wòjnë. Prelegeńcë skòncentrowalë sã téż na pòstacjach Bòlesa Bòrka ë Antóna Peplińsczégò. Na zéńdzenim w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie béł Pioter Szëca.

Wniosczi ò przëznanié stipendium pòmòrsczégò marszôłka dlô twòrzącëch kùlturë je mòżno składac do kùńca nowémbr

To je szansa, cobë Waje prôce òbôcziłë dzénny wid – tak twòrzącëch kùlturã zachãcô marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa do skłôdaniô wniósków ò stipendium. Termin je do 30 nowémbra. Wspiarcé je przëznôwóné lëdzóm, chtërny sã zajimają artisticznym ùtwórstwã, rozkòscérzanim kùlturë ë dbanim ò zabëtczi. Jidze je wëzwëskac na przikłôd na wëdanié tomikù wierszi, nagranié platczi abò zrealizowanié mùltimedialnégò projektu. – Stipendium je przëznôwóné na kònkretny cél – pòdsztrichùje pòmòrsczi marszôłk Mieczësłôw Struk. Chto ùczãstniczi w kònkùrsu, mô òpisac projekt, jaczi mô bëc zrealizowóny, dołãczëc artisticzné CV ë dokùmentacją donëchczasnégò ùtwórczégò doróbkù. Wniosczi ò stipendium marszôłka wòjewództwa pòmòrsczégò mdą przëjimóné do 30 nowémbra.

W gminie Nowô Wies Lãbòrskô zaczãłë sã zapisë na Mikòłôjkòwi Marsz Nordic Walking

Na gòdnikòwi marsz z czijama rëchtëją sã w Òblëwicach w gminie Nowô Wies Lãbòrskô. Zaczãłë sã zapisë. To mdze ju sódmô edicjô Mikòłôjkòwégò Marszu Nordic Walking. Je zaplanowónô na 7. gòdnika. Trasa mdze biegła pò Ekòlogiczno-Historiczny Enklawie na distansu 7 km 700 métrów. Pòde drogą móże dostac co do zjedzeniô – gôdô derektór GOK-ù w Nowi Wsy Krzësztof Pruszak. Dodôwô, że to je rozegracjô dedikòwónô pamiãcy Daniela Czôpiewsczégò – òrganyzatora słôwnëch, mikòłôjkòwëch zjôzdów w Szénbarchù. Òrganyzatorzë rechùją na ùdzél przez 300 biegarzów. Zgłosëc jidze sã do Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Nowi Wsy. Mdze mòżno téż zapisac sã na pórtalu www.chodzezkijami.pl

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist