KLËKA 15.07.2019 | Pòniedzôlk, 15 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 15 July 2019

Sztaturë kaszëbsczich dëchów w gminie Lëniô òstóną na swòim placu – procem żądaniégò niechtërnëch mieszkańców | Mieszkańcë Żukòwa mogą ju składac bédënczi do òbëwatelsczégò bùdżetu | Kòl 2,5 tësąca sztëk lëdzy ùczało sã banowégò ABC òbczas familijnégò festu we Wiôldżi Wsë

Pòniedzôlk 15  lëpińca

Sztaturë kaszëbsczich dëchów w gminie Lëniô òstóną na swòim placu – procem żądaniégò niechtërnëch mieszkańców

Szlachòtë kaszëbsczich dëchów w gminie Lëniô òstóną na swòim placu. – gôdają rządzëcele gminë Lëniô. Dzél mieszkańców żdaje na to, cobë wząc weg sztaturë. Lëdze cwierdzą, że samòrządzëna wierzi w „Kòcą wiarã.” Jidze ò trzëmétrowé drzewiané rzezbë, chtërné stoją na wëstrzódkù kòżdégò szôłtestwa gminë Lëniô. Je jich 13 – razã twòrzą szlach dlô letników.
Kòżdô przedstôwiô pòstacëjã kaszëbsczi demónologijë – są to midze jinszima: Bòrowô Cotka, Grzenia a Szëmich. – Podsztrichiwają kaszëbiznã w gminie Lëniô i są jej wizytkôrtą – gôdô wójta Bogusława Engelbrecht w odpòwiedzë na peticëje, chtërné przëszłë na gminã. Sztaturë mdą dali na swòim stôrim placu. Szlach z kaszëbsczima dëchama mô bez 85 km. Przë kòżdi je łôwka a kòzła na kòła. Bez to letnicë mają w kòżdim szôłtystwie môl do òdpòcziwaniégò. Sztaturë mają ju równak 10 lat i są kąsk strepiałé. Temù téż latos wszëtczé blãk òstóną wëmienioné na nowé.

Mieszkańcë Żukòwa mogą ju składac bédënczi do òbëwatelsczégò bùdżetu

Swój gard mògą ju pòmalénkù zmieniwac mieszkańcë Żukòwa. Regnało przéjimanié kwitów z bédënkama do òbëwatelsczégò bùdżetu. Do wëzweskaniégò je 200 tësący zł z detków gminë. Projektë mògą składac blós mieszkańcë gardu – gôdô bùrméster Żukòwa Wojty Kankòwsczi. Kwitë mòżna téż składac bez kòmpùtrã. Pózni równak je nót je dac do drëkù, pòdpisac a zaniesc na gminã. Kwitë mdą przëjimóné do kùńca lëpińca. Welowanié w òbëwatelsczim bùdżece bãdze w Séwnikù.

Kòl 2,5 tësąca sztëk lëdzy ùczało sã banowégò ABC òbczas familijnégò festu we Wiôldżi Wsë

Czej jedze cug na banowëch szinach je nót mòcno na se òpasowac – ùczëlë bòrénków na fesce familijnym we Wiôldżi Wsë. To je dzél „Kampanii Kolejowe ABC”. W edukacjowëch jigrach nad mòrzã wzãło ùdzél kòl 2,5 tësąca sztëk lëdzy. Bëłë kònkùrsë z nôdgrodama, wëzgódczi, céchòwanié mërków, a rozmaité warkòwnie. Fest we Wiôldżi Wsë zrëchtowôł a òpłacył Ùrzãd BanowégòTranspòrtu. Szlachòwné rozegracje w òbramienim „Kampanii Kolejowej ABC” bãdą jesz w Ùstce i Kòłobrzégù.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist