STRZODA, 18 gòdnika | KLËKA 18.12.2019

Maciej Bandur 18 grudnia 2019

Felëje chãtnëch na przërëchtowanié ë wprowadzenié zintegrowónégò bilietu Fala. Mdze drëdżi przetôrg | Radio Kaszëbë fejrëje 15-ti gebùrstach | W Gdini mdze mòżno za darmôka wëpòżëczëc rehabilitacyjny sprzãt

STRZODA, 18  gòdnika

Felëje chãtnëch na przërëchtowanié ë wprowadzenié zintegrowónégò bilietu Fala. Mdze drëdżi przetôrg

Òpózdni sã wprowadzenié zjintegrowónégò bilietu Fala. Przetôrg na jegò wëkònôwcã je ùniewôżniony, bò w przewidzónym czasu nie pòjawiłë sã niżódne òfertë. Nastãpny mô bëc zrobiony bekańt 20 gòdnika. Jidze ò przërëchtowanié ë wprowadzenié systemù, jaczi dozwòli pasażeróm na rézowanié na jednym elektronicznym biliece pò całim wòjewództwie. Wëzwëskanié nowëch technologii dozwòli na zaùtomatizowanié rozrechòwaniô rézë òd stronë pasażera, òrganyzatora transpòrtu ë przewòznika. W systemie nalézą sã miedzë jinyma kònta pasażerów, jinfòrmacëje ò prizach bilietów, trasach przejôzdów aùtobùsów, tramwajów, trajtków ë banów, a téż ò rozkłôdach jôzdë. Wëkònôwca òkróm zrëchtowaniô jinfòrmaticznégò dzéla òdpòwiedzalny mdze za mòntaż wnetka pół tësąca kasowników na banowëch pòżdôwkach, wnet 5 tësący ùrządzeniów w pòjôzdach, zrëchtowanié 300 tës. szpecjalnëch kôrt ë wëpòsażenié ok. 30 pùnktów òbsłudżi klienta. Òfertë na zrëchtowanié ë wprowadzenié pòmòrsczi Falë wpłënãłë ju pò terminie wskôzónym w ògrańczonym przetargù. Spółka InnoBaltica da beszét, że 20 gòdnika zrobi òtemkłi przetôrg. Cél òbsztelowaniô sã nie mieni, ale zmòdifikòwóné mdą niejedne fòrmalné zapisë.

Radio Kaszëbë fejrëje 15 gebùrstach

15 lat ju nadôwô Radio Kaszëbë. Fejrëjemë swój gebùrstach na całëch Kaszëbach, a jesmë zaczinãlë na Nordze z sygã do kartësczégò krézu . Òd zôczątkù më sã pòtkalë z baro cepłim przëjãcym, co dodôwało nóm skrzideł – spòminô dr Dariusz Majkòwsczi – przódë nasz redakcyjny drëch, terô znóny m. jin. z wëdôwónëch ksążk ë robòtë we wejrowsczim mùzeùm. Jesmë dlô Waju òd 15 lat. Z ti leżnoscë żëczbë płëną téż do nas òd kaszëbsczich aktiwistów. Pò 15 latach jesmë w pierszi piątce nôchãtni słëchónëch radiowëch stacji w Pòmòrsczim. Dërch mómë téż nowëch słëcharzi – slédnym czasã òsoblëwie z lãbòrsczi zemie.

W Gdini mdze mòżno za darmôka wëpòżëczëc rehabilitacyjny sprzãt

Pierszô w miesce ë dwasetnô w Pòlsce – òd nowégò rokù w Gdini zacznie werkòwac bezpłatnô wëpòżëczalniô rehabilitacyjnégò sprzãtu. Òstónie òtemkłô przez miesczi samòrząd we wespółrobòce z fùndacją Eco Textil, PCK ë ferejnã Cool-awi. Do dispòzycje mdą m.jin. jinwalidzczé wòzyczi, szkùdła czë balkòniczi. – Bezpłatnô wëpòżëczalniô wrócô do Gdinie pò dłudżim czasu – gôdô Béata Wachòwiôk-Zwara, pôłnomòcnik prezydeńta miasta. Ùprzëstãpniony sprzãt béł kùpiony m.jin. dzãka dëtkóm z recyklingù ruchnów, jaczé trafiają do rëmników PCK. W célu wëpòżëczeniô je trzeba sã skòntaktowac z prowadzącym jednostkã, ferejnã Cool-awi. Lokal je w Gdini, kòl sztrasë Śląska 51.Current track

Title

Artist