STRZODA 27 NOWÉMBRA | KLËKA 27.11.2019

Maciej Bandur 27 November 2019

Kaszëbsczé romanë Artura Jablonsczégò mdą witro w Słëpskù témą pòtkaniô z cyklu Czëtanié Kaszëb | W Pùckù w Klubie Spòlewi Jintegracje mdą warkòwnie dlô starszich z kòmùnykacje we familëji | Pòmòrsczi wòjewòda Dariusz Drelich òstôwô na stanowiszczu na nastãpné 4 lata

STRZODA, 27 nowémbra

Kaszëbsczé romanë Artura Jablonsczégò mdą witro w Słëpskù témą pòtkaniô z cyklu Czëtanié Kaszëb

Kaszëbsczé romanë Artura Jablonsczégò mdą witro témą diskùsje w Zómkù Pòmòrsczich Ksążãt w Słëpskù. Mdze tam to 9-té pòtkanié cyklu Czëtanié Kaszëb. Jegò òrganyzatorama są miedzë jinyma słëpsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ë Pòmòrskô Akademijô w Słëpskù. To aùtorsczé pòtkania, jaczé są leżnoscą do blësczégò pòtkaniô z kùlturą Kaszëb ë rëmã do diskùsje ò skómplikòwóny problematice samòjidentifikacje mieszkańców Kaszëb ë Pòmòrzô. Tim razã szpecjalnym gòscã mdze aùtór romanów: „Namerkóny”, „Smùga” ë „Fényks” – dr Artur Jabłońsczi. Mòderatorką pòtkaniô mdze profesórka Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù – dr hab. Adela Kùlik-Kalinowskô. Pòtkanié z dr Arturã Jablońsczim z cyklu Czëtanié Kaszëb mdze witro ò 05:30 òd pôłnia w Ritersczi Zali Zómkù Pòmòrsczich Ksążãt w Słëpskù. Wstãp je fri.

W Pùckù w Klubie Spòlewi Jintegracje mdą warkòwnie dlô starszich z kòmùnykacje we familëji

Jak zrozmiôc swòje dzeckò ë miec z nim dobrą zôłącz – tegò mògą sã naùczëc mieszkańcë centrum Pùcka. Klub Spòlewi Jintegracje prowadzy dlô nich cykl warkòwniów. To je dzél aktiwnoscy prowadzonëch jakò part rewitalizacje centrum miasta, jaczé dopôłniają jinwesticje, chtërne mają tam pòdniesc kómfòrt żëcô – jak na przikłôd mòdernyzacëjô kamieniców. Pòtkania z psychòlogã sã òdbiwają w pòniedzôłczi. „Warkòwnie dlô Starszich” sã òdbiwają w Ratuzu przë Stôrim Rénkù 1 – w pòniedzôłczi ò 03:30 òd pôłnia.

Pòmòrsczi wòjewòda Dariusz Drelich òstôwô na stanowiszczu na nastãpné 4 lata

Dariusz Drelich zôs mdze Pòmòrsczim Wòjewòdą. Decyzją premiera Mateùsza Mòrawiecczégò mdze kontinuòwôł robòtã nó tim môlu. Jegò główné zadania na nôblëższé 4 lata to sprôwnô realizacjô rządowëch programów, zwiksza zrzeszonëch z drogòwima jinwesticjama, edukacją, banama ë wspiarcym samòrządów. Jak gôdô Dariusz Drelich, wôżné je téż ùprawienié fùnksnérowaniô grëpòwi kòmùnykacje w zôpadnym dzélu wòjewództwa. Nôważniészé mdze tu przëwrócenié banowégò sparłãczeniô z Bëtowa przez Lëpùsz do Kòscérznë.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist