WTÓRK, 8 SÉWNIKA | KLËKA 08.09.2020

Dziennikarz , 8 września 2020

W Wejrowie rechtëją sã do òtëmkniącô ksążnicë profesora Gerata Labùdë. W Interncece regna zbiérka na remònt szkòneniowégò bôtu Zawicza Czôrny. Skrómno a bez wiôldżégò trzôskù òdbãdą sã gminowé òżniwinë w Dzemiónach.

WTÓRK, 8 séwnika

W Wejrowie kùńczą sã ju robótë kòl pòwstający ksążnicë profesora Gerata Labùdë. Dlô gòscy mô bec ôpen òd rujana.

Je ùplacowiono sprzëti Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë a Mùzyczi w zaadaptowónym na ji brëkòwnoscë, zabëtkòwim bùdinkù a téż jegò nowim dzélu. Termin òtëmkniãcy przesuwano czile razë m.jin. z bôczënkù na konserwatorsczé a archeologiczé robòtë. Mdze tu mógł òbôczëc òsoblëwi doróbk a pismieniznã profesora Labùdë. Gwës mdze to téż edukacjowi, wëskôwkòwi a nôùkòwi òstrzódk. – rëchtëjemë sã do òtëmkniãcô, gôdô direchtór Mùzeùm Tomôsz Fópka. Je ju fertich wëstôwk tikający sã dzejów Kaszëbów, a wcyg pòwstaje jesz ekspòzycjô prezentëjącô cządë bùdacjë ksążnicë. Pòdczorchnã téż, co impulsã do pòwòłaniô ti tu intsitucje béł bôczënk ò zbiorë, jaczé profesor Labùda przekazôł do wejerowsczégò Mùzeùm.

Nôwiãkszi skaùtowi bôt swiata wëmôgô òdnowieniô. Dëtczi na jegò remònt zbiérô w Internece Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zawisza-czarny/

Kòsztowny remònt je nót, abë Zawisza wcyg mógł sztôłcëc nowé pòkòlenia żeglôrzów. – gôdô direktór zarządzającô ceńtrum Werónika Jaskiewicz. Zawiszã Czôrnégò zwòdowano 60 lat temù. Jegò wiek a téż wcyg warającé ùżëtkòwanié òbligùją kòsztownë romòntë. – Òstatny béł wëkònóny 20 lat do wslôdë. Bë bôt dali mógł reprezentowac wësoką niwiznã nót je milion zł, z czegò dzesąti dzél Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP chce wëzebrac w Internece. Òdnowienié bôtu mô regnąc jesz w nem miesącu i warac do gromicznika pòstãpnégò rokù. Internetowô zbiérka je prowadzonô pòd hasłã  „Remont Zawiszy Czarnego”.

W gminie Dzeniónë latosé swiãto plonów mdze ògraniczoné leno do Mszë swiãti a kòncertu. Gminowò-parafialné òżniwinë òdbãdą sã 12 séwnika w Trzebùniu. 

Gmionowi Òstrzódk Kùlturë w Dzemiónach dostosowôł formùłã rozegracje do òbòstrzeniów sparłączonëch z cządã kòrunawirusa. Nie mdze tej hùczny zabôwë, stojiszczów a tùńcowaniô – gôdô direchór GÒK Dark Turzyńsczi. Òżniwinë mdą skrómnë i mdą miałë charakter dzãkczënieniô. Òżniwinowô Msza swiãtô w Trzebùniu rozpòcznie sã ò 3 pp. Pózdni ùroczëzna mdze mia plac w bùdinkù OSP. 
Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist