KLËKA 11.06.2019 | WTÓRK, 11 CZERWIŃCA

Maciej Bandur 11 June 2019

Czilenôsce pòmòrsczich edukacyjnëch projektów mô dostóné dofinancowanié z programë EtnoPolska 2019 | W Lënii w ten czwiôrtk pòdsëmùją 24. Kònkùrs Kaszëbsczégò Wëszëwadła | W Chmielnie czekają za zgłoszeniama do Festiwalu Kaszëbsczich Malënów

WTÓRK, 11 czerwińca

Czilenôsce pòmòrsczich edukacyjnëch projektów mô dostóné dofinancowanié z programë EtnoPolska 2019

Kaszëbsczi rajd ë zajmë dlô młodëch ë ùstnëch z Rédë zòrganyzëje ferejn Kaszëbskô Jednota. Je jednym òd czilenôsce pòmòrsczich beneficjeńtów programë EtnoPolska 2019. Dotacëje przëznôwô Nôrodné Ceńtrum Kùlturë na edukacëją ë pòpùlarizacëją kùlturny spôdkòwiznë. Kaszëbskô Jednota mô dostóné 43 tës. zł na projekt „Kaszëbskô Réda / Kaszubska Reda – Z Kaszubami na TY”. Bądze tej „Kaszubski Rajd Rowerowy z przygodami”, kùrs kaszëbsczégò jãzëka dlô młodëch ë ùstnëch, kaszëbsczé półkòlonije ë warkòwnie w szkòłach ë przedszkòlach. To jeden òd czilenôsce projektów z pòmòrsczégò wòjewództwa, jaczé mają dobëté wspiarcé. To je przëznóné téż na òrganyzacëją „II Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego”, „Tygodnia kultury kaszubskiej” w gminie Krokòwa abò bëtowsczi projekt ”Znane Kaszuby, poznane Kurpie. Młodzi i seniorzy z tradycją”. Tã nôwëższą dotacëją mô dostóné Ferejn Katolëcczé Amatorsczé Ceńtrum Kùlturë w Gdinie Môłim Kackù – 107 ë pół tës. zł na projekt „Pusta Noc”.

 

Kòłowé miasteczkò w Rëmi je fardich

Nômłodszi ju mògą je brëkòwac, cobë na bezpieczny ôrt sã naùczëlë przepisów drogòwégò rëchù. Jidze je nalezc kòl sztrasë Topolowi – gôdô przédnik Miesczi Radzëznë w Rëmi Ariel Sinicczi. Kòłowé miasteczkò w Rëmi to jeden òd projektów Òbëwatelsczégò Bùdżetu. W jegò òbrëmim dlô cyklistów bëła téż niedôwno zrobionô jinwesticëjô kòl sztrasë Gduńsczi. Zamiast chòdnika je tam terô pieszczo-kòłowi cyg, jaczi łączi stegnë na sąsednëch sztrasach.

Òdswiãtnym òtemknienim wëstôwkù w Lënii pòdsëmùją w ten czwiôrtk Wòjewódzczi Kònkùrs Kaszëbsczégò Wëszëwadła

To ju 24-tô edicëjô ë piãkno wëszëwóné òbrësczi, hùwë ë chùstë ju napłiwają téż zeza grańcë. Wësziwają białczi ë chłopi, a wiedno czãscy téż dzecë ë młodi. – Jury mô wiedno cãżczé zadanié, cobë miedzë stami zgłoszeniów wëbrac te nôlepszé – gôdô wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht. Kònkùrsowé prôce òstóną wëstawioné w Gminowim Dodomie Kùlturë w Lënii. Òdswiãtné òtemknienié wëstôwkù ë ògłoszenié rezultatów kònkùrsu mdze tam 13. czerwińca ò 1:00 òd pôłnia.

 

W Chmielnie czekają za zgłoszeniama do Festiwalu Kaszëbsczich Malënów

W Chmielnie czekają za zgłoszeniama do Festiwalu Kaszëbsczich Malënów. Równo wëstôwców jak téż do kònkùrsów z pòtrôwnicą w główny roli. Rozegracëjô mdze 30. czerwińca na gminowim stadionie w Chmielnie. Dobrze widzóny są plantatorzë czë Kòła Wiesczich Gòspòdëniów. – Chcemë, cobë tegò dnia bëło mòżno kùpic malënë prosto z pòla, ale téż jakò przerobioné produktë – dżemë, mùsë, koktajle – gôdô derektór chmieleńsczégò GOK-u, Edita Klôsa. Zgłoszeniowi Fòrmùlôr na Festiwal Kaszëbsczich Malënów je dostãpny na jinternetowi stronie gminë Chmielno.

 

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More info
Current track

Title

Artist

Background