KLËKA 23.05.2019 | Czwiôrtk, 30 MAJA

Maciej Bandur 30 May 2019

Wejrowò mô przekôzóné 100 tësący złotëch na remònt ë wëpòsażenié Òddzélu Ùrologije w tamòsznym lazarece | We gminie Nowô Karczma je wicy placów do rekreacëje ë wëpòcznieniô | Trëwô nagrôwanié filmù ”Kaszuba Remus”. Premiera ju w pajicznikù/òktóbrze

Czwiôrtk, 30 maja

Wejrowò mô przekôzóné 100 tësący złotëch na remònt ë wëpòsażenié Òddzélu Ùrologije w tamòsznym lazarece

Wejrowò mô przekôzóné 100 tësący złotëch na remònt ë wëpòsażenié Òddzélu Ùrologije w tamòsznym lazarece. Ùmòwã pòdpisalë Krësztof Hildebrańt, prezydeńt Wejrowa, Jolanta Sobierańskô-Grenda, przédniczka Pòmòrsczich Lazaretów ë Ãdris Zeleniewsczi – wiceprzédnik Pòmòrsczich Lazaretów ë szef wejrowsczi placówczi. Òddzél Ùrologije je tim slédnym, jaczi òd wiele lat nie béł mòdernyzowóny. W òbrëmim jinwesticëje wëremòntowóné mdą zabiegòwé gabinetë, sanitariatë, gank ë socjalné pòmieszczenia. Pieniãdze przekôzóné òd miasta Wejrowa zapłacą dzél tegò, co je trzeba na remòńt. Donëchczas lazaretowi sã ùdało pòzebrac 340 tësący z pòtrzébnëch 600 tësący na całą jinwesticëją. Mòdernyzacëjô Òddzélu Ùrologije mô bëc do kòńca jesz latos. Nódto òb jeséń mô bëc bekańt zrobiony przetôrg na bùdacëją nowégò òperacyjnégò blokù.

We gminie Nowô Karczma je wicy placów do rekreacëje ë wëpòcznieniô

We gminie Nowô Karczma je wicy placów do rekreacëje ë òdpòcznieniô. W Grabòwie òddalë na ùżiwk rekreacyjny plac, a w Lubaniu fragmańt stegne dlô kòłów do rzéczi Leniwczi. To je téż ten slédny etap dłëgszi trasë z Lubieszinka przez Nową Karczmã, Zeloną Wies, Lubań do Nowégò Barkòczëna, rzecze wójt Ãdris Pollak. A w Grabòwie ju je ôpen nowi rekreacyjny plac. To je môl, w jaczim jidze òdpòczic, jic na mòcownią ë plac zabôw – dodôwô wójt Pollak. Ùbùdowanié kòłowi stegnë w Lubaniu kòształo przez pół mëliona złotëch, a rekreacyjny plac w Grabòwie 250 tësący złotëch.

Trëwô nagrôwanié filmù ”Kaszuba Remus”. Premiera ju w pajicznikù/òktóbrze

Trëwô nagrôwanié filmù ”Kaszuba Remus”. To mdze fùlmetrażewi film reżisérowóny òd Piotra Zatonia, aùtora pòklôtkòwi animacëje téż òpiarti ò mòtiwë kaszëbsczi epòpeje. Dopiérze są nakrąconé ju ⅔ òdjimków, plenerowé scenë są gróné colemało na terenie skansenu we Wdzydzach, ale téż w Srakòjcach, a w przińdzoce téż w Jastarni. Jak zagwësniają ùtwórcë, na òbrazu sã nalézą te nôważniészé kaszëbsczé òbrzãdë ë zwëczi. Premierã planëjemë na pajicznik/òktóber – gôdô reżiséra Pioter Zatóń. Główné role, to znaczi Remùsa ë Trąbã, grają Maksymilión Pluto-Prądzyńsczi ë Rajmùnd Knitter.

Miónczi, bicé rekòrdu ë fùl atrakcij – tak sã zapòwiôdô Dzéń Dzecka w Bëtowie.

Rozegracëjô sã nacznie w sobòtã ò gòdzënie 02:00 òd pôłnia na rénkù. Zagwësniómë darmôk dmùchańce ë zjéżdżalnie, mdą téż grë, animacëje ë kònkùrsë. Wiele emòcyj zagwësnią téż miónczi na kòłach – gôdô derektór Bëtowsczégò Ceńtrum Kùlturë, Marión Gòspòdark. Tegò dnia Paweł Mej mdze bił rekòrd Pòlsczi na ten nôdłëgszi distans przeńdzony bòską w 24-ech gòdzënach. Biegôrz zadedikùje swój czin Karlënie Òrlëkòwsczi, dlô jaczi tegò dnia mdą zbiéróné nakrãtczi.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist

Background