KLËKA 23.05.2019 | WTÓRK, 28 MAJA

Maciej Bandur 28 May 2019

Rewitalizacyjnô Programa terenu „Lębork Nowy Świat” dostôwô szwągù | W gminie Somònino trëwô cykel sołecczich zéńdzeniów. Mieszkańcë wëbiérają szôłtësów ë szôłtësczé radzëznë | We czwiôrtk w Mùzeùm Pùcczi Zemie mdze promòcëjô „Kaszubskiego Leksykonu Rybackiego”

Wtórk, 28 maja

Rewitalizacyjnô Programa terenu „Lębork Nowy Świat” dostôwô szwągù

Rewitalizacyjnô Programa terenu „Lębork Nowy Świat” dostôwô szwągù. We wiele placach są prowadzoné dopiérze bùdacëje ë remòńtë. Jidze tu téż ò sztrasã Malczewsczégò, gdze je bùdowóny zachtny reakreacyjno-spòrtowi plac. Projekt przewidëje ùbùdowanié na wòlnym terenie atrakcyjny strefë do òdpòcznieniô ë rekreacëje z łôwkama, bómama, krzama, pażëcama ë chòdnikama. W planie je bùdacëjô placu zabôw ë wielefùnkcyjnégò bòjiszcza òd stronë szkòłë, ze sztëcznym wiérzkã dlô karnowëch grów. Ùcwierdzoné mdą téż parkingòwé place. Szlachùjącé terenë mają pòwstac w rejonie sztrasë Kazëmira Wiôldżégò, na Placu Kòpernika ë slôdë remizë fajerwérë. Dzãka programòwi ”Lębork Nowy Świat” nasze miasto mieniô sã nié do pòznaniô – rzecze bùrméster Witold Namyślak. Wôrtnosc rekreacyjnégò placë kòl sztrasë Malczewsczégò to kòl 1,1 mln zł.

W gminie Somònino trëwô cykel sołecczich zéńdzeniów. Mieszkańcë wëbiérają szôłtësów ë szôłtësczé radzëznë

W gminie Somònino trëwô cykel szôłtësczich zéńdzeniów, na jaczich na nôstãpną kadencëją są wëbiéróny szôłtësowie ë szôłtësczé radzëznë. Ne pòtkania są téż leżnoscą do gôdczi z wójtã ë robòtnikama Ùrzãdu. Mieszkańcë nôczãscy jinteresëją sã sprawama reparacëje dróg ë chòdników – przëznôwô wójt Marian Kòwalewsczi. Më mielë ju 6 taczich pòtkaniów ë wszãdze donëchczasowi szôłtësowie òstalë na swòjich sztelach. We strzodã pòtkają sã mieszkańcë Pòłãczëna, a we czwiôrtk – Bórcza.

We czwiôrtk w Mùzeùm Pùcczi Zemie mdze promòcëjô „Kaszubskiego Leksykonu Rybackiego”

W Mùzeùm Pùcczi Zemie jesz w tim tidniu mdze zaprezeńtowóny „Kaszubski Leksykon Rybacki” aùtorstwa Antona Kónkela. Jak gôdô aùtór, knyga pòwsta, cobë wëtłomaczëc słowa sparłãczoné z fëszowanim, jaczé są we słowarzu Bernata Zëchtë. Antón Kónkel przë robòce nad leksykònã brëkòwôł równo słowarze jak téż pòmòc jastarnicczich rëbôków. Jãzëkòwëmi sprawami zająn sã dr hab. Lechòsłôw Jocz, a redakcëją Róman Drzéżdżón. Promòcëjô “Kaszubskiego Leksykonu Rybackiego” mdze we czwiôrtk, 30 maja w sedzbie Mùzeùm Pùcczi Zemie na Stôrim Rénkù ò gòdzënie 06:00 òd pôłnia.

Spòrtowi ë kòncertowi mdze Dzéń Dzecka w Kòscérznie.

W nôblëższą sobòtã młodi zaczną fejrowac ò 12:00 gòdzënie w parkù pòl sztrasë 8. marca. Tam to dô turnér kòszbalë a téż grë ë zabawë. Ò gòdzënie 03:00 òd pôłnia zaprezeńtëją sã sekcje Kòscersczégò Kùlturowégò Domù, ùczniowie kòscérsczich szkòłów, a na zakùńczenié je przewidzóny téater. Mdze barzo wiesoło ë aktiwno, temù ju terô më wszëtczich rôczimë – gôdô derektór Kòscérsczégò Kùlturnégò Domù, Jan Dittrich. Òrganyzatorzë zagwësnią darmôk atrakcëje – dmùchańce, zjeżdżalnie ë na kòniu jachanié.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist

Background