KLËKA 07.11.2019 | CZWIÔRTK 7 nowémbra

Maciej Bandur 7 November 2019

W Lëzënie przedstawią w pòniedzôłk „Jak Kaszëbi Swiãto Môrcëna zapamiãtalë” | Szrum na stôri ôrt ë biedżi z ùdzélã wicy jak 7 tës lëdzy – to je dzél atrakcji na 11 nowémbra w Gdini | W Lãbòrgù przë Malczewsczégò òtemklë wielefùnkcyjné, òglowòdostãpné bòjiszcze

CZWIÔRTK 7  nowémbra

W Lëzënie przedstawią w pòniedzôłk „Jak Kaszëbi Swiãto Môrcëna zapamiãtalë”

Ò zakùńczenim òbrzãdowégò rokù w Kaszëbsce pòwiôdô szpetôczel, jaczi pùdze òbezdrzec w Lëzënie. 11 nowémbra wëstawi gò Rejonalny Dramaticzny Téater*. Mdze to spetôczel pòd titlã „Jak Kaszëbi Swiãto Môrcëna zapamiãtalë.” Ten béł ju zaprezeńtowóny w zeszłim tidzeniu na 31 Sejmikù Téatrów Pòlsczi Wsë w Tarnogrodze. Terô mdze leżnosc òbaczëc no przedstawienié na Kaszëbach. Spetôczel „Jak Kaszëbi Swiãto Môrcëna zapamiãtalë” mdze mòżno òbezdrzec 11 nowémbra ò 07:00 òd pôłnia. Wicy jak półgòdzynné przedstawienié mdze wëstawioné w Gruńtowny Szkòle nr 1 miona Lecha Bądkòwsczégò w Lëzënie. Wstãp je fri.

Szrum na stôri ôrt ë biedżi z ùdzélã wicy jak 7 tës lëdzy – to je dzél atrakcji na 11 nowémbra w Gdini

Familijno ë na spòrtowò mdze mógł spãdzëc 11 nowémbra w Gdini. Państwòwé swiãto ùtczą tam paradą na sztrasach miasta. Na pòpôłnie rëchtëją miedzë jinyma szrum, seanse „w stôrim kinie”. Bdą téż òdtwôrzalë miedzëwòjnowé żëcé we słôwnym „Bankòwcu”. – Zaczinómë ò 01:00 animacjama w pòdwòrzim bùdinkù przë sztrasy 03 maja – zachãcô Natalia Òsyńskô z Ùrzãdu Miasta Gdinë. Tradicją w Gdini je Biég Samòstójnoscë z PKO Pòlsczim Bankã. Mô sã na niegò zgłoszoné 7 ë pół tësąca lëdzy, z czegò wicy jak 4 tës 600 pòbiegnie distans 10 km. – Je wôrt przińc chòcle pòkibicowac, do czegò òsoblëwie zachãcómë młodëch – rzecze Przemësłôw Dalecczi z Gdińsczégò Ceńtrum Spòrtu. 11 nowémbra w Gdini je zaplanowóny téż pòkôz filmù Kamerdyner ë pòtkanié z aùtorã scenarnika – ò 06:00 wieczór w kòscele pw. Christësa Króla w Gdini Môłim Kackù. Móże sã téż wëbrac nocną szpacérą pò miesce z Mùzeùm Miasta Gdini.

W Lãbòrgù przë Malczewsczégò òtemklë wielefùnkcyjné, òglowòdostãpné bòjiszcze

W Lãbòrgù mają òtemkłé bòjiszcze kòl sztrasë Malczewsczégò. To pòwstało dzãka programòwi rewitalizacji „Lãbórg Nowi Swiat”. Bòjiszcze do grów w karnie ze sztëcznym wiérzkã je wëbùdowóné òbliżą Spòłeczny Jãzëkòwi Gruńtowny Szkòłë. To òkólstwò je zagòspòdarowóné téż przez zbùdowanié stegnów, pòstawienié łôwk ë aranżacją zeleni. Òbiekt je wszëtczim dostãpny ë wielefùnkcyjny. To jedna z wiele jinwesticji prowadzonëch w tim fértlu miasta. Zarô za ògrodzenim szkòłë w pòdwòrzim za kamienicama przë sztrasy Malczewsczégò je zbùdowóny rekreacyjny teren, wëremòńtowalë téż kòmùnalné bùdinczi. Célã rewitalizacje terenu „Lãbórg Nowi Swiat” je zwikszenié kómfòrtu żëcô, stwòrzenié warënków do òdpòczinkù ë rekreacje, zwikszenié esteticzi tëch terenów ë pòdniesenié bezpiekù. Miesczi samòrząd wëdô na ten cél wnet 21 ë pół mln zł, z czegò 65% to dofinancowanié ùnijné. Na spòłeczné dzejania przeznaczëlë wicy jak 3 mln 200 tës zł wnetka w całoscë pòchôdającé z dotacji.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist