KLËKA 12.07.2019 | PIĄTK, 12 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 12 July 2019

Òbzérnicë bëlë jaż leby z przëjãcégò – filmë sparłãczoné z Piôsnicą pòkaziwelë wczora na Festiwalu Kaszëbsczich Filmów w Miszewie | Socjolodze a ekonomisce – 60 sztëk lëdzy òdebrało diplomë w Kaszëbsko – Pòmòrsczi Szkòle Wëższi we Wejrowie | Szpacérë z prowadnikã bédëje za darmôka corôz to wiãcy gardów na Kaszëbach

PIĄTK 12 lëpińca

Òbzérnicë bëlë jaż leby z przëjãcégò – filmë sparłãczoné z Piôsnicą pòkaziwelë wczora na Festiwalu Kaszëbsczich Filmów w Miszewie

Lëdze bëlë jaż leby z przëjãcégò – pózni gòrąco rozprôwiolë. Òbczas czwôrtégò partu Festiwalu Kaszëbsczich Filmów w Miszewie bëłë òbzeróné filmë sparłãczoné z mòrdzarstwã Niemców na Kaszëbach, Pòlôkach a jinszich nôrodach w Piôsnicë. Béł midze jinszima pòswiãcony wëdarzeniama z żôczątkù drëdżi swiatowi wòjnë dokumeńt – „Piôsnica – Gòlgòta Pòmòrzégò” a téż wëjimczi filmù „Kamerdiner”. Po pokôzkach béł czas, na pòspólną kôrbiónkã. Òstatny part 9 Festiwalu Kaszëbsczich Filmów w Miszewie mdze w nôblëższi czwiôrtk, téż ò 8 wieczór w restauracëji Mùlk w Miszewie w gminie Żukòwò. Wëwidniony òstóną „Rupieciarze”, „Impresje Kaszubów z ziemi Słupskiej” oraz „Tobaka”.

Socjolodze a ekonomisce – 60 sztëk lëdzy òdebrało diplomë w Kaszëbsko – Pòmòrsczi Szkòle Wëższi we Wejrowie

Ùczbòwnia malinkô, ale daje wialdżé mòżlëwòtë rozwiju. W Kaszëbsko – Pòmòrsczi Szkòle Wëższi w Wejrowie diplomë skùńczeniégò sztudiów dostało 60 sztëk lëdzy. To są absolweńce ekonomie a socjologie – czerënków, chtërné są wizyt – kôrtą ùczbòwni. Nôbarżi wëchwoliwelë domòcy mir a atmòsférã w KPSW. W ùszłim akademicczim rokù òkróm absolweńtów ekonomie a socjologie wëższé wësztôłcenié dobëło na wejrowsczi ùczbòwnie prawie 100 sztëk lëdzy. Rotacyjno w Kaszëbsko – Pòmòrsczi Szkòle Wëższi w Wejrowie sztôłcy sã bez 300 sztudérów.

Szpacérë z prowadnikã bédëje za darmôka corôz to wiãcy gardów na Kaszëbach

Łëba je snôżô téż òb noc – przekònac ò tim mòżna sã za darmôka òbczas szpacérë z prowadnikã. Taczé wanodżi òdbiwają sã téż òb dzéń. Òkróm Łebë téż we Wiôldżi Wsë, Pùckù, Wejrowie, Kartuzach a Kòscérzenie. W ten spòsób samòrządzënë chcą pòkazac letnikama a mieszkańcama historëjã, cygniącczi a bëlnëch lëdzy sparłãczonëch z rozmaitëma garodowéma placama. Òb noc z prowadnikã Łeba mòżna zwiedzac w kòżdą sobòtã. Sztart wiedno o 9 wieczór na Skwérze Rëbôka. Òbczas wanodżi mòżna téż òszmakac kąsk môlowégò jestkù. Łebã z prowadnikã mòżna téż pòznawac w czwiôrtk pò pôłnim òd gòdzënë 4 do 6. W Pùckù zato historëjã miasta przëbôcziwają w piątczi, sobòtë a niedzelë. Szpacérë za darmôka rozpòczninają sã ò do pôłnia ò 11 przed Gardowim Ùrzãdã. Szpacérë za darmôka z prowadnikã òrganizowóné sã òb lato téż we Wiôldżi Wsë, Wejrowie, Kartëzach a Kòscérzenie.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist