KLËKA 19.07.2019 | PIĄTK, 19 LEPIŃCA

Gracjan Fopke 19 July 2019

Film „Tobaka” w wëkònanim młodëch ùsôdców spanowôł czwôrté a òstané pòtkanié 9. Festiwalu Kaszëbsczich Filmów | W gminie Bòrzitëchóm bãdą aktywizowac mieszkańców wsë. Mô w tim pòmòc nowô paradnica w Jutrzence | W Kòbësewie w gminie Przedkòwò wëbùdëją czile nowëch szasy

PIĄTK 19 lëpińca

Film „Tobaka” w wëkònanim młodëch ùsôdców spanowôł czwôrté a òstané pòtkanié 9. Festiwalu Kaszëbsczich Filmów

Młodi delë nôdzejã na przindnotã – podrëchòwelë w Miszewie w gminie Żukòwò na ostatnym pòtkanim Festiwalu Kaszëbsczich Filmów. Bëła to 9-ta edicëjô rozegracëjë, chtërné mô promòwac filmë ò Kaszëbach a twòrzoné bez Kaszëbów, a téż pònëkiwac mët do ùtwórstwa nowëch dokôzów. Taczim je prawie “Tobaka” – opiartô na wëjimkach legeńdë, le z akcëją w terôczasnoscë. Film młodëch ùtwórców pòtkôł sã z bëlnym òdbiérã wëstrzód òbzérników. Film “Tobaka” powstôł dzãka pasëjë a ùdbie Piotra Pastalenca, reżisérë i ùsôdcë òdjimków. Jegò dokôz mdze mòżna obezdrzëc 18 zélnika w Chmielnie – w “Kinie za rogã” òbczas Mésterstwów w Zażywanim Tobaczi.

W gminie Bòrzitëchóm bãdą aktywizowac mieszkańców wsë. Mô w tim pòmòc nowô paradnica w Jutrzence

W Jutrzence w gminie Bòrzitëchóm dzejô ju nowô paradnica wiejskô. Bënë ni je Spòleznowé Ceńtrum Aktiwnoscë. Ùmôlinonô je w kòmpleksu spòrtowo – rekreacjowim. Paradnica pòwsta w sąsedztwie boiszczów do secbalë a balë nożny, czë mòcownié bùtnowi. – rëchùje wójta gminë Bòrzitëchóm Witold Cyba. Dlôte mòżna tam pòkazac jak baro sã je drist a machtym człowiekã. Paradnica w Jutrzence to taczi wiejsczi dodóm kùlturë z jednym robòtnikã – dodôwô wójta. Budacëjô pardnicë w Jutrzence kòszta 437 tësący złotëch. Wiãkszi dzél szedł z ùdëtkòwieniégò. Gmina Bòrzitëchóm wëzwëska na to 300 tës zł z ùnie.

W Kòbësewie w gminie Przedkòwò wëbùdëją czile nowëch szasy

W gminie Przëdkòwò wëbùdëją szasëje na pòstãpnym webùdowanim. Robòtë prawie rëgnałë w Kòbësewie. Objimają zrobienié techniczny secë, òdprowôdnëch karnôlów, wiéchrzëznë z brukù a dreptaków z ùwidnieniã. Mdze to sã dzejało na sztrase: Chùjkòwi, Danowi, Jesónowi, Ùroklëwi a Jarzãbinowi. Budacëjô jest całownô, bò më mómë wëzwëskóné ùdetkòwienié z bùdżetu państwa – gôdô wójta Przodkòwa Andrzej Wyrzykowski. Donëchczas szasëje na wëbùdowanim pòwstôwałë ze strzodków gwôsnëch gminë. Bùdacëjô szasëjów na wëbùdowanim w Kòbësewie kosztëje prawie 3 mln zł, z czegò pòłowã pòkrëje ùdetkòwienié. Wykònôwôcz mô czas do 9 rujana.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist