WTÓRK 03 gòdnika | KLËKA 03.12.2019

Maciej Bandur 3 December 2019

Kòscérsczi Ùrząd Robòtë mô jesz dotacëje na założenié włôsny firmë, ale blós dlô białk. Nabiór pòdérëje jeden dzéń | Biało-mòdré żegle rozwidnią Gdinią na Gòdë | Do dzeleniô sã dobrã apelérëją w Parchòwie. Mdze tam zbiérka dlô pacjentów dzecnégò òddzélu szpëtala w Bëtowie

WTÓRK, 03 gòdnika

Kòscérsczi Ùrząd Robòtë mô jesz dotacëje na założenié włôsny firmë, ale blós dlô białk. Nabiór pòdérëje jeden dzéń

To je ta slédnô latos szansa, cobë dostac dofinancowanié na założenié włôsny firmë z kòscérsczégò pòstrzédniôka. To maksymalno 17 tës zł. Nabiór je sczerowóny do bezrobòcëch białk, jaczé mieszkają na wiesczich terenach kòscérsczégò krézu. Rozdóné mdą 4 dotacëje, nabiór pòdérëje jeden dzéń – rzecze zastãpnik derektora Krézowégò Ùrzãdu Robòtë w Kòscérznie Sewerin Jereczk. Wniósczi mdą przëjimóné we strzodã 04 gòdnika. Je téż dobrô nowina. Pò nowim rokù, jesz w pierszim wiertlu, mdze nastãpny nabiór. – To bdą dëtczi z nowi pùlë ë dotacjów mdze wicy – dodôwô Sewerin Jereczk. W tim slédnym latos nabiorze ò wspiarcé na założenié gòspòdarczi dzejalnoscë wniósczi òd białk mdą przëjimelë w Kòscérznie le blós 04 gòdnika.

Biało-mòdré żegle rozwidnią Gdinią na Gòdë

Przez sto tësący mërgającëch widzëków łisnie pò kùńc tidzenia w Gdini. Gòdnô jiluminacjô je rozbùdowónô latos w nordowim dzélu miasta – na szasé Płk. Dąbka kòl ronda Czernicczégò.
Efektowné jak wiedno mdą jinstalacje w centrum, w tim 160 „danków–bôtów” na Swiãtojańsczi czë piãcmétrowé żegle na Kaszëbsczim Placu. Załisną téż òzdobë sfinancowóné òb slédné dwa lata przez Radzëznë Firtlów – w Òbłëżim, Òksëwi, Pògòrzim, Chiloni ë Cësowi. – Wszëtczé są energòòbszcządné – pòdsztrichùje wiceprezydeńt Gdini Mark Łucyk. Zagwësniôł Wòjcech Fòlejewsczi, derektór Zarządu Dróg ë Zelenie w Gdini. Rechùnk za gòdné widë w miesce wëniese kòl 10 tës zł. Jiluminacjô łisnie 06 gòdnika. Wëjimk mdze zrobiony dlô nowégò dzéla kòl szasé Płk. Dąbka, jaczégò òdswiãtné włączenié je zaplanowóné dzéń rëchli.

Do dzeleniô sã dobrã apelérëją w Parchòwie. Mdze tam zbiérka dlô pacjentów dzecnégò òddzélu szpëtala w Bëtowie

W Parchòwie mdą òddôwalë krew ë zbiéralë darënczi dlô pacjentów dzecnégò òddzéla szpëtala w Bëtowie. Akcjô mdze 14 gòdnika. Pòdsztëcowac jã móże kòżden. Sygnie przëniesc miodnoscë, papierniczé wôrë, pluszewé zabôwczi, róbzaczi ë bôjczi do dzecy. – Zebróné darënczi przekôżemë 16 gòdnika môłim pacjentóm – gôdô jinycjatór akcje Môrcën Michôłka. Zbiérka w Parchòwie mdze òd 09:00 do 12:00. Téż 14 gòdnika ë w tëch jistnëch gòdzënach kòl Karna Szkół na òddôwającëch krew mdze żdôł ambùlans. Zbiérka krwie òdbiwô sã w Parchòwie co dwa miesące. Nastãpnô leżnosc mdze 15 gromicznika.

Klëka

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist