CZWIÔRTK, 24 SÉWNIKA | KLËKA 24.09.2020

Dziennikarz , 24 września 2020

Materiôle z webinarium ò nôùce kaszëbsczégò jãzëka on-line  ùprzestãpniono na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Młodzëzna z Rëmi mdze sã ùczëc pisaniô fantasticznëch òpòwiadaniów na warkòwniach w Stacje Kùltura. Ògniarze z Òrla w gminie Wejrowò przërëchtowelë atrakcje, cobë na niedzelny rozegracje wëzebrac dëtczi na nowi aùtoł.

CZWIÔRTK, 24 séwnika

Szkólny kaszëbsczégò jãzëka mòglë sã w internece pòdszkòlëc z prowadzeniô ùczbów on-line. Pòdpòwiescë mògą szëkac na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Òstałë hewò ùplacowioné materiôle z drëdżi metodologiczny kònferencje „Ùczimë pò kaszëbskù w szkòle ònline. Szkólny i ùczéń w internetowi sécë”. Chto ni miôł leżnoscë bëcô na webinarium, mòże z ni zwëskac terô, dzãka filmòwi a prezentacje. Na kònferencje gôdelë ò cyfrowi higienie, znaczenim pisania w nôùczanim kaszëbsczégò jãzëka a téż ò technologiach infòrmaticzno-kòmùnikacjowich w nôùczanim a nôùce jãzëka. Przeprowadzelë téż warkòwnie bédowóné jigrama a edukacjowima zôbawama na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka w czas pòszëdła kòrunawirusa, twòrzenim słowôrzków a quizów a téż ò tim, jak prowadzëc dalëczną ùczbã, cobë optimalno wëzwëskac mòżlëwòscë mediów. Link do materiôlów z kònferencje ùczało-didakticzny mòzë nalôzc na starnie kaszubi.pl

Stacjô Kùltura w Rëmi ògranizëje darmòwé lëteracczé warkòwnie dlô młodzëznë Jak z baśni zrobić fantasy”. W sobòta mdze w ti tu sprawie pòtkanié.

To dzél projechtu  „Od baśni do fantasy”, jaczi dostôł ùdëtkòwienié z Fùnduszu Promòcje Kùlturë. W jegò òbramienim pòwstałë ju “Kaszubajki” – pòwiôstczi z pòstacjama z kaszëbsczich romanów a brawãdów w przédnëch rolach. Zôs terô swòjé trimë w pisanim mògą miónkòwac dzecë ju òd 14-égò rokù żëcô. – Mdą sã ùczëlë jak sznëkrowac bôjkòwé mòtiwë a z nich wëzwëskiwac – gôdô Kinga Lanc z rëmsczi Stacje Kùltura. Na pòtkanim w sobòtã òstónie òkreslonô fòrmùła warkòwniów, dostosowóny do leżnoscë w czas pòszëdła. Zajmë mdą za régą w sobòtë, nót je sã chùtni zapisac. Nôlepi napisac maila na adresa pòdaną na stanie Stacje Kùlturë w Rëmi.

Pòòstajemë jesz w wejerowsczim krézu, le przecygamë do gminë Wejrowò.

Ògniarze – chãtniacë z Òrla jeżdżą pòżëczonym aùtołã, le kònsekwãtno zbérają dëtczi na nowi a wcyg mają ùdbë na jich zwëskanié. Nônowszô to rozegracjô, na chtëtny w  nôblëższą niedzelã ògniarsczé pòkôzczi, le téż ricersczé, mediczné a strongmanów. Ò pòstãpny zbiérce w Òrlu Pioter Szëca. Rozegracja na bòjiszczu w Òrlu w gminie Wejrowò òdbãdze sã 27 séwnika òd 11.00 do 8.00 wieczór.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *Current track

Title

Artist