STRZODA, 23 SÉWNIKA | KLËKA 23.09.2020

Dziennikarz , 23 września 2020

W Rëmi mòdernizëją zelińc w ceńtrum miasta. Nôleżnicë Kaszëbsczégò Karna Piesnie a Tuńca Bëtowò bãdą ùczëlë młodzëznã pòdstawów kaszëbsczich tuńców a piesnie. W Lãbòrgù òddelë do ùzëtkòwaniô nową rekreacjową zonã z wielofùnkcjowim bòjiszczã.

STRZODA, 23 séwnika

Òd bùdacje nowégò chòdnika a bezpiecznégò zjôzdu wózéków rozpòczelë w Rëmi rewitalizacjã zelińca w ceńtrum miasta.

Mòwa tuwò ò placu kòl zbérkù szasëjów Derdowsczégò a Wëbicczégò. Hewò mają plac miejsczé ùroczëznë, tądkã je téż pòde drogą na kùpisze, do szkòłë a na kąpnica. Felowa zôs remù do òdpòczinkù w bëlno wëzwëskóny zelenie. – Wnetka sã to zmieni, a to dzãka projechtowi Òbëtwatelsczégò Bùdżetu, chtëten wspiarło 440 sztëk mieszkańców. – gôdô bùrméster Ariel Synicczi.  Przed nasadzenim drzéwiãtów a krzów nót zbùdowac chòdnik, ùstawic ławë a nowé òswietlenié. Wszëtczé te robòtë mają sã zakùńczëc jesz w nem miesącu a kòsztac co le mało 100 tës zł.

W bëtowsczim krézu òdbãdą sã szterë warkòwnie z pòdstawów tradicjowëch, kaszëbsczich piesniów a tuńców

 Darmòwé zajmë òrganizëje stowôra, chtërna pòwsta z ùdbą ò wspiarcym Kaszëbsczégò Karna Piesnie a Tuńca “Bëtowò”. Warkòwnie òdbãdą sã w rujanie a smùtanie w szterech miejscowòscach – Bòżëtëchòmie, Bëtowò, Gòłczewò a Ùgòszcz. Adreswóné są do dzecë a młodzëznë do 18 rokù żëcô. Warkòwi tuńcownicë z karna “Bëtowò” naùczą jaczé kroczi a figùrë są òsoblëwé dlô kaszëbsczich tuńców – pòdczorchiwô przédnik stowôrë Môrcën Gross.  Zapisë ju regnałë. Zgłoszeniowi fòrmùlôr mòże wëszëkac m.jin  na facebookowym profilu Stowarzyszenia Członków i Przyjaciół Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów.

Mô bëc z fejn  czëstą wòdą a bëlno zagòspòdarzoną zelenią w òkòlim. – W Kòsôkòwie mają sã ju kù kùńcowi robòtë kòl błotka.

Òkróm òdmùlenégò i òczësczenégò dnia òbjimają m.jin. zabezpieczenié zbérków tak, cobë błotkò mògło wcyg pełnic swòją rolã – gôdô wójt gminë Kòsôkòwò Môrcën Majek.  Rewitalizacja błotka w Kòsôkòwie kòsztëje kòl 100 tës zł. W drëdżim dzélu òsta sfinansowónô z Funduszu Sołeckiego.

W Lãbòrgù mògą ju zwëskac z nowégò rekracjowò-spòrtowégò placu. Òstôł ùtwòrzony na zapleczim starżnicë ògniarzów kòl Banowa “Lãbòrg Nowi Swiat”. 

Pòwsta hewò wielefùnkcjowé bòjiszcze ze sztëczną nawierzchnią do karnowëch jigrów. Je scana do wspianiô a téż lekkòatleticzô òkólnô bieżniô ò długòscë 108 métrów. Całosc dofùlowiwô bùtnowô mòcarnia, ławczi a parking-place dlô 10 aùtołów. Ekstra téż wëremòntowelë chòdniczi a welelë nową rówiznã asfaltu na szasëjë kòl bòjiszcza. – Dôwô do wiadë internetowô serwisa miasta Lãbòrga. Całosc kòszta 455 tës zł. Òsta sfinansowónô z òjropejsczégò ùdëtkòwieniô w òbramienim rewitlizacje terenu “Nowi Swiat”.  Przédné wejsce je òd starnë szase Òrlińsczégò, drëdzé kòl parking-placu ògniarzów. Kòmpleks mdze téż wëzwëskóny bez ògniarzów do edukacjowich zajmów z młodzëzną – kò w òbramienim bieżnie òstałë ùstawioné tôfle tikającé sã procëmpòżarowégò bezpiekù. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: